Försvarsmakten deltar i storövning i Ukraina

Övningen Sea Breeze pågår i Odessa, Ukraina. Från Försvarsmakten deltar personal från svenska marinen, Fjärde sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan.

Ukrainas marininspektör, amiral Victor Maksimov, talade på övningens invigning. Foto: Stephen Oleksiak

Sea Breeze är en kombinerad luft-, land-, och marinövning i Svarta havet i PFP (partnership for peace) anda. Övningen pågår under två veckor med syfte att öka interoperabiliteten mellan PFP-länderna och de marina säkerhetsstyrkorna i Svarta havet. Denna övning leds och drivs gemensamt av USA och Ukraina tillsammans med deltagare från ytterligare elva nationer. Totalt deltar 30 fartygsenheter och cirka 2000 man i övningen.

Från Sverige deltar personal i observatörsbefattningar på stabsnivå.