Förlängning av insats i Libyen

Försvarsmakten förbereder nu en förlängning av flyginsatsen i Libyen. Dessutom planeras för en bordningsstyrka som ska övervaka vapenembargot till sjöss. Den styrkan kommer i så fall att hämtas från specialförbanden. Försvarsmakten tittar också på möjligheten att stödja den internationella insatsen med stabspersonal med kunskap om informationsoperationer.

– På Försvarsmakten känner vi oss stolta över att vi kan leverera det som koalitionen efterfrågar. Vi behöver nu några dagar på oss att analysera propositionen som regeringen lagt och som riksdagen ska fatta beslut om nästa vecka, sa insatschefen Anders Lindström vid det pressmöte som hölls under torsdagseftermiddagen.

Det svenska bidraget till den internationella insatsen innebär en reducering av antalet Gripenplan till fem istället för de tidigare åtta. Samtidigt innebär flyginsatsen ett breddat uppdrag. De svenska planen ska hjälpa koalitionen att upprätthålla flygförbudszonen, vidmakthålla vapenembargot och skydda civilbefolkningen. Sammantaget handlar det om ett svenskt bidrag om totalt cirka 180 personer och en förlängning av insatsen med ytterligare 90 dagar. Kostnaden för förlängningen beräknas uppgå till 115 miljoner kronor.

– För piloterna blir det ingen skillnad på uppgifter. Den största utmaningen blir att se till att övergången och bytet av personal går smidigt. Det är nu F 21 som fått uppgiften att sätta upp förbandet, sa flygvapeninspektör Anders Silwer.

På pressmötet kunde arméinspektör Berndt Grundevik dessutom berätta att man under sommaren tillför ny materiel till den svenska styrkan i Afghanistan:
– Vi har snabbinförskaffat nya stridsvästar som levereras nästa vecka och har dessutom leasat 15 holländska bandvagnar av typen Viking - tio av dessa kommer att användas i Afghanistan.