Fokus på ansvar och tillsyn

Fastighetsägarens möjligheter att utöva ansvar och tillsyn står i fokus när Försvarsmakten i dag lämnar sitt remissvar över betänkandet ”Staten som fastighetsägare och hyresgäst”. Försvarsmakten anser att ägandet av försvarsfastigheter inte bör bolagiseras utan vara i myndighetsform.

Det är viktigt att fastighetsägare kan ta hänsyn till Försvarsmaktens särskilda behov till exempel av övnings- och skjutfält. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Utredningens förslag att överföra anläggningar och camper till Försvarsmakten ligger i linje med vad Försvarsmakten tidigare föreslagit.

Försvarsmakten betonar att ägandet bör ske i myndighetsform. Skälet är betydelsen av att kunna utöva ansvar enligt gällande lagar och regelverk till exempel vad gäller miljötillsyn och riksintressen, aspekter som utredningen inte belyst.

– För oss är det naturligtvis dessutom viktigt att förändrade ägarförhållanden inte leder till ökade hyror för befintliga fastigheter och att fastighetsägaren kan ta hänsyn till våra särskilda behov, säger kommendör Anders Järn vid infrastrukturavdelningen på Högkvarteret.