En värdig avslutning

Under vintern och våren har ett arbete med överföring av Norrlandsingenjörernas kompetenser till Göta ingenjörregemente i Eksjö pågått. Detta avslutades tisdagen den 7 juni då den sista däcksbrofärjan angjorde stranden vid Tjuvjholmssundet utanför Luleå.– Det känns som en vemodig men ändå värdig avslutning, säger löjtnant Mats-Einar Wallin, övergångsledare för den sista övningen.

”Ett vemodigt men ändå värdigt avslut” sa övergångsledaren Mats-Einar Wallin.
”Ett vemodigt men ändå värdigt avslut” sa övergångsledaren Mats-Einar Wallin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övningsledaren, major John Hansson, intervjuades av lokal media. ”Min förhoppning är nu att Ing 2 väljer att lägga övningar här uppe”.
Övningsledaren, major John Hansson, intervjuades av lokal media. ”Min förhoppning är nu att Ing 2 väljer att lägga övningar här uppe”. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Ett vemodigt men ändå värdigt avslut” sa övergångsledaren Mats-Einar Wallin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övningsledaren, major John Hansson, intervjuades av lokal media. ”Min förhoppning är nu att Ing 2 väljer att lägga övningar här uppe”. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I början av november 2010 beslutade Försvarsmakten att flytta de två ingenjörkompanierna från pansarbataljonen i Boden till Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö. Under vintern och våren har arbetet med kompetensöverföring pågått. Bland annat har ingenjörofficerare från Ing 2 varit uppe i Boden och övat att bygga Däcksbro i strömmande vatten i isvak, tittat på det flertalet övningsplatser som finns längs Luleå älvdal och bekantat sig med den senaste isupptagningsutrustningen.
– Så sent som förra veckan hade vi besök av tio kadetter och fem lärare från Fältarbetsskolan på Ing 2, de var här och övade färjning med frigående färja i strömmande vatten, så kallad understödsfärja. Det är lite synd att de inte kunde vara med på den här sista övningen fortsätter Mats-Einar Wallin.

Försvarsmakten städar upp

Under den sista färjningen fraktades målmateriel åt Norrbottens flygflottilj, F 21, från skjutfältet på Junkön i Luleå skärgård.
– F 21 har en del gammal materiel ute på skjutfältet som de ville att vi skulle frakta in till fastlandet. Så dels gör vi det här för att stödja F 21 men samtidigt är det en sista repetitionsövning för den personal som har den här kompetensen, fortsätter John Hansson.

– Vi är mycket tacksamma att ingenjörkompaniet kunde hjälpa oss med det här, det visar på den styrka och mångsidighet Försvaret här uppe i norr har, säger Roger Öhman, ansvarigt befäl från F 21.
– Det känns som en vemodig men ändå värdig avslutning att vi kunde stötta F 21 med miljösaneringen av skjutfältet på Junkön, tillägger övergångsledaren Mats-Einar Wallin.

Hoppas på fortsatt övningsverksamhet

– Vår förhoppning är nu att Ing 2 väljer att lägga övningar här uppe vintertid så att vi inte slarvar bort den unika kompetens som byggts upp under drygt hundra år, avslutade John Hansson innan han och de andra ingenjörofficerarna satte igång arbetet att bryta den sista Däcksbrofärjan under norrbottnisk ledning.