En epok är slut på F 17

Torsdagens sista flygpass var inte som vanligt. Sju JAS 39 Gripen lyfte från flottiljen och formerade sig ute vid Utklippan. De flög sedan i pilformation över Karlskrona, Ronneby och Karlshamn innan de kom in över F 17.

Sju plan i formation över Blekinge. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Patricia tackar Tommy för en härlig flygning.
Patricia tackar Tommy för en härlig flygning. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Patricia tackar Tommy för en härlig flygning. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Detta var den sista flygningen på F 17 med JAS 39A. Nu skall hela flottiljen flyga med JAS 39C.
I det sista flygplanet, en tvåsitsversion JAS 39B, satt chefen för 172:a stridsflygdivisionen, överstelöjtnant Tommy Petersson tillsammans med tjänsteförrättande kompanichefen major Patricia Wall i baksits. Symboliskt? Ja, det är ett mycket starkt samarbete mellan divisionerna och kompanierna för att överhuvudtaget kunna flyga med dessa maskiner. Det var för övrigt Patricias första flygning med JAS 39 Gripen så det blev dubbelt firande.
Nästa vecka börjar inflygningen på JAS 39C för divisionen och en ny epok börjar.