Det bästa halvåret i mitt liv

För drygt ett halvår sedan träffade jag Jakob Falck som då var på Amfibieregementet för att genomföra extramönstring för uttagning till kustjägarutbildning. Då var han nöjd med sina insatser vid de tester som han dittills hade genomfört och han hoppades självklart att det skulle ta honom hela vägen till antagning och utbildning.

Jakob Falck och Richard Eriksson, i bakgrunden pågår dykning.
Jakob Falck och Richard Eriksson, i bakgrunden pågår dykning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Jakob Falck och Richard Eriksson, i bakgrunden pågår dykning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Med facit i hand kan vi konstatera att han klarade de fysiska och psykiska testerna samt fyllde behörighetskraven för att bli antagen.  Ett halvår senare har Jakob Falck, Richard Eriksson och de andra killarna hunnit med en hel del. Jag träffade Jakob och Richard, så här berättade de om sin tid.

Vad har hänt sedan vi träffades senast?
— Efter antagningen har det varit ett högt tempo, fokus på vårens utbildning har främst varit att öka den enskilde soldatens färdigheter inom olika områden för att sedan bygga på med gruppens förmåga. Utbildningen har omfattat grundkurs kustjägarutbildning, grupps strids, fast och rörlig spaning, skytte, fysisk träning för att nämna några områden. Kustjägarkompaniet har också deltagit på flertalet övningar som både genomförts i enskild regi men också tillsammans med hela amfibiebataljonen.

Har utbildningen blivit som ni tänkt er?
— Det har helt klart varit det bästa halvåret i mitt liv och jag har inte en dag ångrat mitt val, sa Jakob
Det har varit otroligt intensivt under hela våren, men det har hittills varit jättekul och självklart har det varit stunder som varit jobbiga som till exempel under övning Neptuni. Det som också är kul och utvecklande är att vi är en så varierande grupp med olika bakgrunder och åldrar vilket gör att det finns en otrolig bredd på kunskaperna inom gruppen och därför kan vi möta många olika uppgifter. Alla är dessutom här frivilligt vilket märks på motivationen, sa både Jakob och Richard

Hur är det att tjänstgöra på kustjägarkompaniet?
— Att tjänstgöra som kustjägare är inte ett jobb som vilket som helst, vid lösandet av olika uppgifter är det avgörande att känna absolut fullaste tillit mellan individerna och hela gruppen.
Då vi lever så oerhört tätt inpå varandra så måste man bygga upp en mer familjär relation. Det som är en styrka är också att vi diskuterat mycket inom gruppen, vi tar tag i saker innan det blir ett problem. Vi har högt i tak mellan oss soldater och våra befäl och har aldrig känt att det är vi och dom, utan vi är alla kollegor som gemensamt skall lösa uppgifter, berättade de båda.

— Under övning Neptuni hade jag förmånen att få vara med i övningsledningen.  Det var både nyttigt och kul att se det från andra sidan. Förra gången jag kom i kontakt med övningen var när jag själv gjorde min värnplikt som kustjägare år 2004/05. Det som slog mig var hur mycket planering och säkerhetstänk det ligger bakom en övning likt denna. Jag har nu också fått en helt annan inblick i hur viktigt det är att pusha varandra för att klara olika utmaningar, sa Richard.

Vilka tips vill ni ge till andra som vill söka kustjägarutbildningen?
— Den som söker måste vara motiverad och kunna fungera i att jobba i grupp, man kan inte vara en ensamvarg. Du måste vara psykisk stabil och självklart ha en god fysisk, men för den skull inte vara en superatlet. Flera av oss som genomför utbildningen nu har gjort värnplikten på andra förband och det fungerar utmärkt då vi får den utbildning vi behöver här. En av de största styrkorna med att jobba på kompaniet är kamratandan, ju mer man ger av sig själv desto mer får man tillbaka, alla ställer verkligen upp för varandra, det genomsyrar hela förbandet vilket är positivt, en riktig kåranda, sa både Jakob och Richard innan de rusade i väg till nästa utbilning.

Avslutningsvis, kompanichefen, hur ser hösten ut?
— Hösten kommer att bli minst lika intensiv som våren börjat för soldaterna. Efter semestern påbörjar kompaniet befattnings- och specialistutbildning tillsammans med fallskärmsjägarna, som sker i fyra parallella utbildningsgrenar. Samtidigt förbereder vi oss för insatsen i Afghanistan där ungefär hälften av kompaniets personal deltar. Kompaniet kommer dessutom att delta på flertalet övningar, bland annat åker vi på vinterutbildning till Arvidsjaur.
Under hösten genomför vi också uttagning för nya sökande där inryck planeras till slutet på februari 2012. Det kommer att bli en intensiv och spännande höst, berättade Mattias Karlsson, chef kustjägarkompaniet.