Camp Victoria – ett avslutat kapitel

I och med en ceremoni på Camp Victoria under onsdagen är cirkeln sluten. Sverige har återställt och återlämnat den mark där man etablerade campen 1999.

Den svenska flaggan halas på campens huvudbyggnad efter nästan tolv år. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik inspekterar den före detta Camp Victoria tillsammans med representanter från FN-insatsen Unmik.
Arméinspektör Berndt Grundevik inspekterar den före detta Camp Victoria tillsammans med representanter från FN-insatsen Unmik. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
Handskakningen som symboliserar att Sverige nu lämnar över den före detta Camp Victoria till Unmik.
Handskakningen som symboliserar att Sverige nu lämnar över den före detta Camp Victoria till Unmik. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik inspekterar den före detta Camp Victoria tillsammans med representanter från FN-insatsen Unmik. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
Handskakningen som symboliserar att Sverige nu lämnar över den före detta Camp Victoria till Unmik. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten

Ceremonin inleddes med att representaner från Unmik (United Nation Mission In Kosovo), Rizha Llapastica LCO-leader (Local Community Office Leader) från Ajvalija och den svenska kontingenten med general Grundevik i spetsen, inspekterade camp-området. Efter inspektionen höll Berndt Grundevik ett mycket uppskattat tal där han tackade för ”lånet” av platsen. Generalen underströk att trots att detta kan uppfattas som en sorglig dag för många svenska soldatersom kallat denna platsen för ”sitt hem” under en del av sina liv så visar detta på att Kosovo utvecklas åt rätt håll.

– Den 25 augusti 1999 kom den första svenska kontingenten till Kosovo och i dag lämnar vi tillbaka Camp Victoria, ett tydligt tecken på att Kosovo har och fortsätter utvecklas åt rätt håll, sa Berndt Grundevik vid ceremonin som anordnades av den svenska kosovostyrkan KS 23.

Armetaktiska stabens projektgrupp som genom omstruktureringsenheten (OmE) och under ledning av Ralf Engelmark lett avvecklingen har gjort ett enastående arbete med att avveckla den, före detta, svenska campen. Det är tack vare dem som man nu kan blicka ut över ett område som är helt återställt till 1999-års skick. Ett arbete som sträckt sig över tre kontingenter KS 21, KS 22 och avslutningsvis KS 23 och som ses som ett mönsterexempel och har bildat mall för övriga nationers avveckling av camper i Kosovo. Vid sidan om arbetet med avvecklingen har OmE även möjliggjort att svenskarna i KS 23 nu kan bo på Kfors huvudcamp Film City i Pristina.