Bara dagar till officersexamen

Fredag den 1 juli genomförs officersexamen för den 216:e officerskursen i obruten följd på Militärhögskolan Karlberg. Examen genomförs i slottsparken vid Dianas tempel med start klockan 14.15.

Militärhögskolans och Försvarshögskolans fana förs i parad framför kadetterna vid examen 2010. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Marininspektören delar ut marinens hedersutmärkelse vid examen 2010.
Marininspektören delar ut marinens hedersutmärkelse vid examen 2010. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Marininspektören delar ut marinens hedersutmärkelse vid examen 2010. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kadetterna på den 216:e kursen har nu genomfört hela sin tre år långa utbildning på officersprogrammet. På måndag startar de flesta av kadetterna sin anställning som officerare med fänriks grad på sina respektive förband. Vissa har dock några års ytterligare utbildning framför sig innan de kan börja arbeta som officerare. Det gäller bland annat piloter och officerare som skall tjänstgöra ombord på fartyg.

Examensceremonin genomförs vid Dianas tempel i Karlbergs slottspark fredag den 1 juli med början klockan 14.15. Platsen ligger snett bakom slottet. Ceremonin är öppen för alla som vill komma och titta. Examensförrättare är överbefälhavaren, Sverker Göransson tillsammans med Försvarshögskolans rektor, Romulo Enmark.

Det är en omfattande utbildning som kadetterna har genomfört under de gångna tre åren, med både praktisk och teoretisk inriktning. Utbildningen genomförs av Militärhögskolan Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan, där fyra terminer genomförs på Karlberg och två terminer ute på olika funktionsskolor.

Bilderna i artikeln är tagna från förra årets examen.