Baltops 2011

På måndag den 6 juni inleds övningen Baltops 2011. Ur Försvarsmakten deltar enheter både från marinen och flygvapnet.

Baltops 2011. Foto: Baltops

Den internationella övningen Baltops 2011, genomförs i södra Östersjön under perioden 6-17 juni, med start och avslutning i tyska hamnstaden Kiel. Övningen leds av US Navy och under årets övning deltar sammanlagt tretton nationer. För Sveriges del är det den nittonde gången man deltar i övningen som annars är inne på sitt 39:e år.

Den svenska marinen medverkar i årets övning med två korvetter och från flygvapnet deltar sex JAS 39 Gripen och två SK60. Utöver dessa enheter kommer även Marinbasens sjöinformationsbatalajon att övas. Övningen sker inom ramen för Partnership for Peace (PFP) vilken gagnar förtroendeskapande relationer och kunskapsutbyte mellan de deltagande nationerna.