Asbest på HMS Trossö

Under en översyn av örlogsfartyget HMS Trossö påträffades asbest ombord. Fartyget hade tidigare sanerats från asbest i samband med att Försvarsmakten köpte det från Finland 1997. Ett saneringsföretag har nu undersökt fartyget och gjort luftmätningar för att kontrollera om det fanns mer asbest ombord utöver det som hittats. Resultatet var positivt.

HMS Trossö. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Marinbasen har nu fått svar på de nya luftmätningar som det civila företaget gjorde. Analyserna visar att inga spår av asbestfibrer förekom. Efter det positiva resultatet upphävs de begränsningar som stoppat allt arbete ombord och översynen av fartyget kommer nu att slutföras.