Artilleripjäsen ARCHER levereras i december

Projektet med att bygga ett helt nytt högteknologiskt förband gemensamt med norska artilleriet är nu inne i en ny fas. Efter två dagars seminarium i Boden står det klart att underhållssupport är en nyckelfaktor.

Från vänster: Rune Larsen från Haeren vapenskola i Norge, Björn Isaksson, ArtSS, Karin Bengtsson och Jan Nee båda FMV. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Karin Bengtsson, projektkoordinator FMV. "Vi har jobbat i ett år sedan förra seminariet och det har gett resultat. Nu pratar vi samma språk och arbetar mot gemensamma mål.
Karin Bengtsson, projektkoordinator FMV. "Vi har jobbat i ett år sedan förra seminariet och det har gett resultat. Nu pratar vi samma språk och arbetar mot gemensamma mål. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Karin Bengtsson, projektkoordinator FMV. "Vi har jobbat i ett år sedan förra seminariet och det har gett resultat. Nu pratar vi samma språk och arbetar mot gemensamma mål. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

 Mellan 15-20 olika aktörer är inblandade i framtagandet och införandet av Artilleripjäsen ARCHER och dess kringfunktioner. På det gemensamma seminariet deltog 34 personer. Seminariearbetet upplevdes mycket bra efter de två dagarna. Tidsplanen är realistisk och målen för seminariet uppfyllt, konstaterar arbetsgruppens projektledare, överstelöjtnant Thomas Lindell. Att processen tar tid och är omfattande instämmer Jan Nee från Försvarets materielverk, FMV.
– Få i världen har gjort detta före oss, att bygga upp ett helt nytt högteknologisktförband från grunden. Vi bryter nya vägar som kräver nya tankesätt om hur vi nyttjar förbandet, säger Jan Nee.

Bättre effekt

Projektet ARCHER säkerställer en bra effekt för övriga armén eftersom det nya förbandet löser Försvarsmaktens behov av indirekt eld. Detta innebär att artilleribataljonen i Sverige tillsammans med det norska artilleriet får maximal effekt. Att båda länder inför samma system och samverkar ökar effektiviteten och nyttan.
– Vi bygger på kort tid ny materiel och detta seminarie gör att alla inblandade arbetar mot samma mål, säger Nee.
Inom artilleriets stridsskolor, ArtSS i Boden och vapenskolan i Haeren, Norge så har samarbetet pågått under många år och projektledarna Rune Larsen och Björn Isaksson är nöjda över att seminariet får igång de olika aktörerna och sprider viktig information inom projektet. I december ska alltså det svenska försvaret få sitt nya pjässystem ARCHER och Norge följer tätt inpå med leverans till 2013.