Afghansk media skapar förståelse

Svensk trupp har varit i Afghanistan i närmare tio år och haft sin huvudbas i Mazar-e-Sharif i fem år. En central framgångsfaktor för uppdraget är att gentemot den afghanska allmänheten förklara vad svensk trupp gör i landet och varför.- Då är det väldigt viktigt använda media i allmänhet, och etermedia i synnerhet eftersom så många afghaner varken kan läsa eller skriva, säger Rickard Johansson, chef för den svenska afghanistanstyrkan.

Rickard Johansson intervjuas av Latif Sahak från tv-kanalen Shamshad. Inslaget sändes sedan över hela norra Afghanistan. Foto: Hamid Arman/PRT MeS
För att det svenska uppdraget i Afghanistan ska vara framgångsrikt är det centralt att förklara för den afghanska civilbefolkningen vad svensk trupp gör i landet.
För att det svenska uppdraget i Afghanistan ska vara framgångsrikt är det centralt att förklara för den afghanska civilbefolkningen vad svensk trupp gör i landet. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Ju större förståelse den afghanska civilbefolkningen har för de svenska soldaternas uppgift, desto säkrare kan de också jobba.
Ju större förståelse den afghanska civilbefolkningen har för de svenska soldaternas uppgift, desto säkrare kan de också jobba. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
För att det svenska uppdraget i Afghanistan ska vara framgångsrikt är det centralt att förklara för den afghanska civilbefolkningen vad svensk trupp gör i landet. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Ju större förståelse den afghanska civilbefolkningen har för de svenska soldaternas uppgift, desto säkrare kan de också jobba. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten

Rickard Johansson har just avslutat en halvtimmes lång tv-intervju på sitt kontor på den svenska campen i Mazar-e-Sharif med den afghanska tv-kanalen Shamshad. Frågorna som kom upp gällde bland annat det förestående överlämnandet av säkerhetsansvaret för staden till de afghanska säkerhetsstyrkorna, säkerhetsläget i allmänhet, hur länge Sverige ska ha trupp i landet, vilka återuppbyggnads- och utvecklingsprojekt som Sverige driver i norra Afghanistan och hur många upprorsmän det finns i området.

Mötet med media

– Som förbandschef är det min bestämda uppfattning att det är oerhört viktigt att vi själva berättar för den afghanska allmänheten varför vi är här och vad vi gör. Annars är risken att vi bara betraktas som ytterligare en främmande armé på afghansk mark, säger Rickard Johansson.

Snabb publicering

De grupper som med vapen i handen bekämpar de afghanska säkerhetsstyrkorna och med jämna mellanrum även svensk trupp har väldigt god kunskap angående hur dagens medier fungerar.
– De är blixtsnabba på att lägga ut sina versioner om strider på främst Internet. Det gör att även vi måste vara snabba med att publicera och ge vår version av ett specifikt händelseförlopp. Den främsta skillnaden är att vi måste hålla oss till sanningen när vi informerar, den begränsningen har inte våra motståndare, de kan överdriva sina insatser till absurda nivåer.

Makt och inflytande

Den svenska Afghanistanstyrkan har egentligen inget annat val än att vara öppna gentemot media eftersom om inte styrkan själv ger sin version av en specifik händelse så kommer någon annan att göra det å styrkans vägnar. Det gynnar knappast den svenska insatsen i landet. Oavsett vad man tycker om media så har media både makt och inflytande och det måste man förhålla sig till på realistiskt vis.

Inget självändamål

– Kontakten med media är inget självändamål men den ökar förståelsen för vårt jobb och ju större förståelse afghanerna har för vår uppgift, desto säkrare kan mina soldater jobba. Det är emellertid viktigt att begränsa sig angående vad man uttalar sig om. I dag ville exempelvis journalisten att jag skulle kommentera president Obamas planer på att dra ner antalet amerikanska soldater i Afghanistan. Det vore högst oprofessionellt av mig som svensk förbandschef att analysera och kommentera USA:s presidents utspel och politiska intentioner. Jag koncentrerar mig på min tilldelade uppgift att leda det svenska truppbidraget i norra Afghanistan, säger Rickard Johansson.