172 divisionen ombeväpnar till 39C

Midsommarveckan påbörjar F 17:s andra division sin omskolning från Jas 39A till Jas 39C. Från och med nu har alltså Jas 39A, den ursprungliga versionen av Gripen, gjort sitt vid F 17.

Jas 39C ersätter nu Jas 39A på 172 stridsflygdivisionen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39C på Sigonellabasen i Italien.
Jas 39C på Sigonellabasen i Italien. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39C på Sigonellabasen i Italien. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Alla divisionens piloter, cirka 18 stycken, utbildas nu teoretiskt och i simulator för att om ett par veckor börja flyga den senaste Gripenversionen, Jas 39C Edition 19. Första divisionen har flugit Jas 39C några år redan och de piloter som inte just nu deltar i Libyeninsatsen hjälper till att utbilda. Parallellt utbildas MSE (Mission Support Element), det vill säga alla befäl ingående i divisionen som stödjer piloterna med kompetens kring underrättelsetjänst, telekrig, uppdragsplanering och utvärdering.

För ett otränat öga är de båda versionerna av Gripen snarlika till det yttre. Inuti skiljer de sig dock ganska markant åt. Flera skärmar och reglage har ändrats och i 39C är all instrumentering i knop och fot istället för km/h och meter. Vidare tillkommer flera nya förmågor med Jas 39C, t ex lufttankning, bättre fotospaningsförmåga och laserstyrda precisionsbomber. Versionen är också mer kompatibel med övriga flygvapen i västvärlden och är konstruerad för att kunna verka globalt, medan den ursprungliga Jas 39A mest var avsedd för att kunna verka i närområdet.
– Det ställs stora krav på vår flygande personal oavsett vilken version av Gripen de flyger, men utbildningen och ombeväpningen till Jas 39C ger min personal större och mer kvalificerad möjlighet att delta även i internationella uppdrag, säger Tommy Pettersson, chef för 172 stridsflygdivisionen.

Versionerna är trots allt ganska lika och för en rutinerad pilot tar det bara några veckor att lära sig flyga 39C, men att lära sig nyttja alla de nya förmågorna kommer att ta flera månader. Flera av piloterna vid 172 stridsflygdivisionen har dock flugit olika versioner av Jas 39C förut så utbildningsbehoven skiftar.

Gripen av A-version kommer att flyga vidare vid F 7 i Såtenäs något år till.