Visbykorvetter toppar formen på Fost

Visbykorvetterna HMS Helsingborg och HMS Härnösand kastade tisdag 10 maj loss från kajen i Karlskrona för att under tre veckor delta i Flag Officer Sea Training, FOST, utanför Plymouth i Storbritannien.

Korvett av Visbyklass Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

FOST genomförs under stor press och brittiska marinofficerare och experter kontrollerar löpande vad besättning och fartyg presterar. Under övningen genomlyses besättning, rutiner och fartygets yttre- och inre strid. Den yttre striden är de hot som finns utanför fartyget, i form av andra fartyg, båtar, flygplan eller ubåtar. Den inre striden är hur besättningen hanterar de skador som simuleras på egna fartyget, exempelvis brand eller vatteninträngning.

Vid FOST har marina enheter tränat i mer än 50 år. Träningen förbereder enheter för sjökrigföring, fredsbevarande uppdrag och direkta hjälpinsatser. För att lösa komplexa uppgifter måste enheter vara så förberedda som möjligt. Över 100 fartyg från NATO och andra länder deltar årligen vid FOST övningar, totalt har 26 länder haft enheter på plats.

– Man kan jämföra FOST med ett träningsläger för ett elitidrottslag. Genom att öva och utvärdera under synnerligen kvalitativa förhållanden kan vi fortsatt förbättra, utbilda och utveckla både personal och materiel. Övningen ger oss ett kvitto på var vi står och ger möjlighet till finjusteringar, säger kommendörkapten Carl-Johan Andersson, divisionschef för korvetterna.

Erfarenheterna från övningar och utvärderingar av FOST karaktär kommer hela Visby-systemet tillgodo. Genom erfarenhet från tidigare genomförda övningar kan nivån successivt höjas och tillföra än mer nytta. Det är också fler och fler sjömän och officerare som får erfarenheter som ger en positiv och lärande spiral.

– All internationell övning är mycket värdefull, det ger oss ett kvitto på var vi står i utbildning och materiel jämfört med andra länder. Erfarenheten är av godo både för våra insatser hemma och längre bort. Jag önskar besättningarna på HMS Helsingborg och HMS Härnösand lycka till, jag vet att de kommer att prestera.  Svenska sjömän, officerare och enheter är mycket uppskattade utomlands, i synnerhet efter Sveriges bidrag till Eu Navfor i Indiska Oceanen och Adenviken, säger kommendör Anders Olovsson, chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

HMS Helsingborg och HMS Härnösand är av version 4 och överlämnades till Försvarsmakten i december 2009. Därefter har Visbykorvetterna genomfört ett flertal nationella- och internationella övningar.