Veterandagen firas den 29 maj

Den 29 maj genomförs en årligt återkommande ceremoni vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

ÖB Sverker Göranson vid FN-monumentet under "UN Peacekeepers Day" 2009. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten

En nyinrättad medalj till sårade i strid kommer att delas ut av överbefälhavare Sverker Göranson. I år delas den ut till de som sårats i strid i Afghanistan. Försvarsminister Sten Tolgfors håller ett anförande under ceremonin.

Samtliga förband representeras genom förbandschef och fanor. Förutom Försvarsmakten är representanter för olika myndigheter som Rikspolisstyrelsen,  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotteakademin, Kriminalvården och Sida inbjudna att delta. Även Fredsbaskrarna deltar.

Alla Försvarsmaktens veteraner välkomnas, och det kommer att finnas möjlighet att träffas över något att äta och dricka i anslutning till ceremonin, som startar klockan 14.30.