Utmaningar i samverkansövning

Sjukhus som söker militär hjälp, borgmästare som har problem med lag och ordning i städer, en rektor som försöker hindra en krigsherre att rekrytera studenter som soldater – det var några av de problem som Nordic Battlegroups team för civil-militär samverkan (CIMIC) ställdes inför när de övade tillsammans vid Lv 6 i Halmstad.

Det är viktigt att CIMIC-teamen ”tar seden dit man kommer” och visa empati och förståelse mot den lokala befolkningens ledare. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Det är jag som har befälet nu! Förutsättningarna vid ett möte kan drastiskt förändras mot en situation som är svårkontrollerad.
– Det är jag som har befälet nu! Förutsättningarna vid ett möte kan drastiskt förändras mot en situation som är svårkontrollerad. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Att ha kvinnor med i CIMIC-teamen underlättar många gånger då mötet med kvinnor i olika positioner kräver att motparten är kvinna.
Att ha kvinnor med i CIMIC-teamen underlättar många gånger då mötet med kvinnor i olika positioner kräver att motparten är kvinna. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Debriefing efter de olika momenten är viktigt för att fånga upp svårigheter – Vad kunde göras bättre? Vad har deltagarna lärt sig av övningen etc?
Debriefing efter de olika momenten är viktigt för att fånga upp svårigheter – Vad kunde göras bättre? Vad har deltagarna lärt sig av övningen etc? Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Det är jag som har befälet nu! Förutsättningarna vid ett möte kan drastiskt förändras mot en situation som är svårkontrollerad. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Att ha kvinnor med i CIMIC-teamen underlättar många gånger då mötet med kvinnor i olika positioner kräver att motparten är kvinna. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Debriefing efter de olika momenten är viktigt för att fånga upp svårigheter – Vad kunde göras bättre? Vad har deltagarna lärt sig av övningen etc? Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

Nordic Battlegroup (NBG) står i beredskap under första halvåret 2011 för en insats någonstans i världen. CIMIC-funktionen leds från Lv 6, där också ett av teamen är baserat. Övriga team kommer från Irland, Finland och Norge (men det norska teamet deltar inte under övningen.) Teamen har fått en gedigen utbildning och övning under 2010, och de kunskaperna ska behållas och utvecklas under beredskapen. Under två dagar gnuggas nu teamen i situationer som skulle kunna uppstå på olika platser i världen, där NBG skulle kunna bli insatt. Teamen får nu olika övningsmoment – situationer där de ska ta kontakter med olika civila parter för att samla information, som sedan levereras vidare till högre chef som beslutsunderlag.

Hotfull situation

En universitetsrektor i ett afrikanskt land har begärt ett möte med det finska CIMIC-teamet i NBG, för att få hjälp med att hålla borta traktens krigsherre från skolan. Krigsherren vill rekrytera skolans studenter till sin milis, och har hotat att komma och hämta studenter med våld om han inte får som han vill. Nu samtalar rektorn och det finska CIMIC-teamet på ett bra sätt med ömsesidig respekt om problemet, men plötsligt dundrar krigsherrens handgångne man in med draget vapen. Han vill ha 20 ”pojksoldater” och pengar av rektorn.

– Det är jag som har befälet nu, säger han med vild blick och pekar på sitt vapen. Jag har varit fiskare innan men nu har ni tagit min brödföda, min fisk från havet. Därför vill jag ha era studenter.

Situationen är hotfull och CIMIC-teamet försöker hela tiden lugna ner mannen, men utan resultat. Men efter drygt 40 minuters samtal och uppmaningar om att mannen ska lägga ner sitt vapen lämnar han till sist rummet.

– Jag kommer tillbaka, säger han med en menande blick mot rektorn.

Intressant scenario

Kari Ahrnberg från det finska CIMIC-teamet funderar efteråt kring momentet, och hur mannen lyckades ta sig in till mötet. På övningen var teamet endast tre personer, medan de normalt består av sex personer.

– Det var ett mycket intressant scenario, men samtidigt en mycket svår situation, säger han. Först hade vi en lugn och artig diskussion med rektorn men när krigsherren anlände förändrades situationen markant. Denna händelse förstärker bara min uppfattning att vi ska vara sex personer i teamet.

Klas Eldholm som var figurant och spelade universitetsrektorn i momentet har själv erfarenhet från OMLT-arbete i Afghanistan (mentorskap åt afghanska armén), och tyckte att teamet hanterade situationen bra. Utmaningen för teamet var här att ställa om från ett kontaktskapande möte, till den hotfulla situation som uppstod när mannen stormade in. I sin roll som rektor upplevde han att teamet tog ansvar genom att lugna ner situationen och att försöka få med sig den beväpnade mannen ut från byggnaden.

– Det absolut viktigaste vid hotfulla situationer är att få ner stämningen till en lugn nivå, säger Klas Eldholm. Den här typen av situation kan vara skrämmande lik verkligheten.

Bygger på egna erfarenheter

Svårigheterna ökar gradvis under övningen – samtalsparterna (som alla spelas av olika figuranter från Lv 6) blir allt svårare att förhandla med, vissa motarbetar NBG:s fiktiva insats, vissa har motstridiga agendor eller konflikter sinsemellan.

Det är staben vid 62:a luftvärnsbataljonen som planerar och genomför övningen för NBG, liksom de gjorde redan under höstens övningsserie för NBG. Många i staben har själva erfarenheter av civil-militärt samarbete från insatser i främst Kosovo, erfarenheter som tas tillvara i upplägget av de olika övningsmomenten.

– Vi har i insats mött alla delar av Kosovos samhällsstruktur och vet vilken information man kan få av att samverka med allt från vårdcentraler till byledare, säger Torkel Nordwall, chef för 62:a lufvärnsbataljonen. Vi vet vilka frågor som kan vara svåra att hantera för en militär insats, och just sådant väver vi in i övningsmomenten.

Det visade sig att teamens agerande gjorde skillnad – varje moment utspelades fyra gånger med olika resultat. Det var tydligt att de olika ländernas team var präglade av sina kulturer och sina sätt att bygga relationer och hantera konflikter.

– Just därför är NBG:s fyra CIMIC-team från fyra olika nationer – Sverige, Finland, Irland och Norge – en sådan tillgång för förbandet, säger chefen för NBG:s CIMIC-verksamhet, Lennart Borneklint.