Utbildad polis - en förutsättning för stabilitet

Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MES) satsar på utbildning av den afghanska polisen i distriktet Chimtal. Utbildningsinsatsen ingår inte i PRT MES uppgift, men har identifierats som en förutsättning för att området väster om Mazar-e-Sharif på sikt ska nå en varaktig stabilitet, med polisen som ytterst ansvariga för civilbefolkningens säkerhet.

Sjuksköterska Gro Sundell visar Torniquet– ett typ av avsnörande förband. Foto: Filip Scheynius
Varje polis fick varsin Tourniquet efter genomförd utbildning.
Varje polis fick varsin Tourniquet efter genomförd utbildning. Foto: Filip Scheynius
Med rätt utbildning och utrustning kan polisen i Chimtal nu ta hand skadade i strid.
Med rätt utbildning och utrustning kan polisen i Chimtal nu ta hand skadade i strid. Foto: Filip Scheynius
Varje polis fick varsin Tourniquet efter genomförd utbildning. Foto: Filip Scheynius
Med rätt utbildning och utrustning kan polisen i Chimtal nu ta hand skadade i strid. Foto: Filip Scheynius

– Om vi hade haft en torniquet (avsnörande förband), då behöver man inte dö när man blir av med benet, säger en av poliserna som utbildas i sjukvårdstjänst; en del av PRT MES utbildningssatsning på polisen i Chimtal distriktet.

Ett flertal attacker mot den afghanska polisens check points har genomförts i området sedan i november. Ett tiotal poliser tillhörande olika polisdistrikt i närheten har dött i attacker och ett flertal skadats allvarligt. För bara någon månad sedan dog en av polisernas kollegor i Chimtal i en väpnad attack. Hade polispatrullen haft sjukvårdsutbildning och sjukvårdsutrustning, exempelvis en torniquet, hade den skadade polisens liv kanske kunnat räddas. En torniquet fungerar som ett avsnörande förband och hindrar att patienten förblöder. Det används vid taktiskt omhändertagande i strid av soldater. Enligt en amerikansk studie visar statistiken att 70 procent av soldaterna med livshotande skador avlider inom 5 – 10 minuter, de flesta av blodförlust.

Tillsammans med militärpolisen från amerikanska förband arbetar Filip Scheynius och hans militärpoliskollegor med att utbilda polisen i distriktet Chimtal, väster om Mazar-e-Sharif. Efter en analys om vilka kunskapsbehov poliserna i distriktet hade beslöt överste Michael Nilsson, avgående chef för PRT MES, att stötta distriktet med utbildningsinsatser. Patrulltjänst, skytte, gruppstridsövningar och sjukvårdstjänst är några av utbildningarna som PRT MES stöttar polisen i Chimtal med.

Under varje tillfälle deltar cirka tio till tjugo poliser. Detta är tredje utbildningstillfället för Chimtals polisstation och denna gång har Filip tagit med sig sjukvårdspersonal från PRT MES.

– Första hjälpen är en relativt enkel utbildningsinsats från vår sida, men som får en väldigt stor effekt för våra afghanska kollegor, säger chefen för militärpolisen Filip.
– Polisen väster om Mazar-e-Sharif lever under väpnat hot och hamnar allt oftare i hårda strider. I deras polisutbildning, på sex veckor, får de knapphändig kunskap om taktiska omhändertaganden av skadad i strid. Vägbombsattacker och skottskador är nästan en vardag för dem. Deras verklighet kräver mer kunskap och det är vi här för att ge dem.

Utbildningsprojektet ingår inte i PRT MES enheters ordinarie tjänst. Men, som en del av stödet till de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) är projektet inget som går i strid med uppgiften att bistå ANSF i sin kapacitetsuppbyggnad, enligt överste Michael Nilsson.
– Vi såg en möjlighet att bidra med kunskap som polisen är i stort behov av att få. Det är en ambition att fortsätta med den här typen av stöd även i framtiden. För att få större genomslag och nå fler poliser behövs ett större engagemang och beslut hemifrån, om Sverige ska vara med att bidra även till den afghanska polisens kapacitetsuppbyggnad.

Insatsen med utbildning av Chimtalpolisen har ambitionen att utvecklas än mer. På sikt ska den också innefatta utredningstjänst.
– En begränsning med Afghanistan är inte att folket inte går eller inte vill lära sig något nytt. Tvärtom är polisen i Chimtal som tvättsvampar och suger åt sig all ny kunskap som vi delar med oss av. Begränsningen är att vi befinner oss i en konfliktzon. Vi vet inte om framtiden tillåter fler utbildningstillfällen eller om våra elever – kollegor – finns kvar i livet nästa gång vi kommer, avslutar Filip samtalet.