Tredje estländska besöket vid (F)HQ

Intresset för hur högkvarteret för Nordic Battlegroup arbetar är stort. Under måndagen besökte en delegation ur Estlands försvarskommitté, Force Headquarters (F)HQ i Enköping.–Det är glädjande att intresset för vår verksamhet är så stort, säger chefen för (F)HQ Mikael Frisell.

Den estniska delegationen hälsar på NBG:s fana. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Underättelsechefen Pether Oscarsson informerar om arbetet vid sin avdelning.
Underättelsechefen Pether Oscarsson informerar om arbetet vid sin avdelning. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
-Det estniska intresset är mycket glädjande, säger Mikael Frisell som är chef för (F)HQ.
-Det estniska intresset är mycket glädjande, säger Mikael Frisell som är chef för (F)HQ. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Underättelsechefen Pether Oscarsson informerar om arbetet vid sin avdelning. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
-Det estniska intresset är mycket glädjande, säger Mikael Frisell som är chef för (F)HQ. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Under arbetet med NBG11 har (F)HQ lagt stor kraft på att utveckla metoder för hur exempelvis operationer ska planeras. Dessutom har man tagit fram olika koncept för hur till exempel Nordic Battlegroup ska transporteras till en insats och hur logistiken ska fungera under en insats.
–De här koncepten är unika och vi har blivit inbjudna av andra stridsgrupper för att berätta om vårt sätt att arbeta, säger Mikael Frisell.

Vill fortsätta samarbeta

Den estländska delegationen fick bland annat information om utvecklingen av koncepten och läget vid (F)HQ och i NBG. (F)HQ har tidigare fått besök av både Estlands president och av landets ambassadör.  Det visar, enligt Mikael Frisell, på vilken betydelse NBG-samarbetet har för Estland:
–Det estländska bidraget till NBG är relativt litet, bara cirka 50 personer, men det är mycket glädjande att de är så intresserade av vår verksamhet. Jag uppfattar att de vill fortsätta samarbetet med Sverige inom ramen för EU Battlegroup Concept men det är naturligtvis ett beslut som våra politiker har att fatta, avslutar Mikael Frisell.