Tiden på Ing 2 har varit kanon

Första omgången av den grundläggande militära utbildningen (GMU) vid Ing 2 är nu avslutad. Att rekryterna är nöjda bevisas av att över fyrtio av de sextiotalet inryckande nu sökt anställning i Försvarsmakten.

Jonas, John och Olivia tycker att GMU-utbildningen har varit jättebra och att de lärt kännas sig själva lite mer, testat gränserna. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Calle Georgsson, Alexandra Munthe, Salih Gecaj och Rasmus Malm.
Calle Georgsson, Alexandra Munthe, Salih Gecaj och Rasmus Malm. Foto: Lise-Lott Rosén/Ing 2/Försvarsmakten
Calle Georgsson, Alexandra Munthe, Salih Gecaj och Rasmus Malm. Foto: Lise-Lott Rosén/Ing 2/Försvarsmakten

För att få en bra fördelning på vad de anser om utbildningen och vad de kommer göra härnäst valde vi att prata med en rekryt som kommer vara kvar som anställd soldat vid Ing 2, en som anställs på ett annat förband och en som inte valt Försvarsmakten alls. Under intervjun visade det sig dock att Jonas Åbom från Eskilstuna, som återgår till jobbet som snickare, redan till hösten kommer söka en soldatbefattning på Livgardet.

– Jag känner att jag vill göra något annat nu och framför allt att kunna göra något för någon annan, svarade Jonas på frågan om varför han vill arbeta i Försvarsmakten.

John Öhrngren, från Enköping, börjar jobba på Ledningsregementet. Trots att Ing 2 varit kanon, som han säger, är längtan efter familjen och tjejen större.

– Det mesta har varit bra, enda negativa jag kan komma på har varit resorna och alla dessa försenade tåg.

Och så till Olivia Söder från Halmstad som stannar kvar vid Ing 2 som hundförare. Hon inleder sitt nya jobb med utbildningen, GMU farb, som kommer att ge henne en fördjupning i soldatyrket inom fältarbetsfunktionen och till hösten startar utbildningen mot hundförarbefattningen.

– Mitt mål är att komma iväg till Afghanistan inom några år och det ska bli jätteintressant att arbeta med hundtjänsten.

Alla tre är intresserade av en framtida officersutbildning, men först efter några år och gärna då med internationell erfarenhet.

Bra soldater och kamrater

Vid avslutningen för de två GMU-plutonerna delades utmärkelser ut till bäste soldat och bäste kamrat. Calle Georgsson och Rasmus Malm har utsetts till bäste soldat på sina respektive plutoner. Motiveringarna säger bland annat att de under hela utbildningen visat prov på mycket goda soldatkunskaper och över tiden uppvisat goda resultat. De har varit föregångsmän för sina kamrater.
Alexandra Munthe och Salih Gecaj utsågs till bästa kamrater. De har satt andra framför sig själva och alltid haft en hjälpande hand över om det behövts.
Maddelena Lago