Svenska helikoptrar stödjer sjuktransportförmåga

Den svenska helikopterenheten Swedish Air Element Isaf Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac) har nu varit operativ i cirka en månad. Enheten är en del av det svenska truppbidraget i den internationella säkerhetsstyrkan Isaf (International Security Assistance Force) och lyder under den svenska kontingentschefen och chefen Isaf:s norra kommando (RC North).

En skadad soldat lastas på Helikopter 10B under en övning på svensk-finska Camp Northern Lights. Den svenska helikopterenheten Swedish Air Element Isaf Medical Evacuation har till uppgift att förstärka den totala sjuktransportförmågan i norra Afghanistan. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) hämtar en patient på svensk-finska Camp Northern Lights under en övning.
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) hämtar en patient på svensk-finska Camp Northern Lights under en övning. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Under kungens besök i Afghanistan i april fick en en förevisning av de svenska transporthelikoptrarna med sjukvårdskapacitet.
Under kungens besök i Afghanistan i april fick en en förevisning av de svenska transporthelikoptrarna med sjukvårdskapacitet. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Major Magnus Carlsson, chef Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac)
Major Magnus Carlsson, chef Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac) Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) hämtar en patient på svensk-finska Camp Northern Lights under en övning. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Under kungens besök i Afghanistan i april fick en en förevisning av de svenska transporthelikoptrarna med sjukvårdskapacitet. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Major Magnus Carlsson, chef Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac) Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Syftet med SAE Isaf är att förstärka den totala sjuktransportförmågan i RC North vilket innebär evakuering av skadad personal till kvalificerad vårdinrättning. Enheten på två helikoptrar ska stödja sjuktransportförmågan i norra Afghanistan vilken består av tyska och amerikanska helikoptrar som dessutom är grupperade nära svenskarna på Camp Marmal vid Mazar-e-Sharifs flygplats.
– Samarbetet med de internationella helikopterenheterna på plats har varit bra. De har varit väldigt hjälpsamma under vår etableringsfas här och vi har blivit väl mottagna, säger major Magnus Carlsson, chef för SAE Isaf.

SAE Isaf Medevac består av cirka 30 personer indelade i en ledningsgrupp, en stridslednings-/planeringsgrupp (MSE, Mission Support Element), en flygstyrka och en flygunderhållsstyrka (helikoptertekniker). Förbandet består av två helikoptrar och varje helikopter har en besättning bestående av två piloter, färdmekaniker och uppdragsspecialist. De flyger alltid i rote, alltså två helikoptrar tillsammans, och den som ska transportera patienter har förutom ordinarie besättning en narkosläkare och en sjuksköterska. Rekryteringen har gjorts på bred front inom hela Försvarsmakten samt inom det civila, då främst sjukvårdspersonal.

Enheten består av två helikoptrar av modell 10B som är en modifierad version av helikopter 10A, den så kallade superpuman. De har anpassats för att kunna flyga i en miljö med högre hotbild och bland annat utrustats med kulsprutor och skottsäkra plattor samt byggts om för att kunna verka som sjuktransporthelikopter med möjlighet att koppla in medicinsk utrustning.
Under den korta tid helikopterenheten har varit operativ har de redan hunnit med flera skarpa uppdrag, bland annat en transport av två soldater ur den afghanska säkerhetsstyrkan (ANSF) som hade skadats i en trafikolycka, från Khilegay, en bas i sydöstra RC North, till det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal i Mazar-e Sharif.
– Efter en intensiv period av förberedelser med logistik och infrastruktur känns det bra att vara operativa. Även om vi är en liten enhet känns det som om vi kan göra skillnad, säger Magnus Carlsson.