Svensk-finska styrkan möjliggör biståndsarbete

I byn Ali Zayi, bland låga sandfärgade byggnader och betande getter reser sig en höjd - Ali Zayi Hill. Eller ”Kullen” som den kallas bland de svenska soldaterna i Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS). Här lever och arbetar delar ur den svensk-finska styrkan i ett område med stora säkerhetsproblem för både den civila befolkningen, civila organisationer och för de internationella och afghanska säkerhetsstyrkor som verkar där.

Bob Moore har inte bara fördelat utsäde och gödselmedel i byn, han har även utbildat invånarna i till exempel saffransodling. Det finns ett visst motstånd hos bönderna som har odlat den här marken i generationer men de flesta är villiga att lyssna. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
På våren grönskar Agfhanistan och omkring Ali Zayi är resultaten av jordbruksprojekten tydliga.
På våren grönskar Agfhanistan och omkring Ali Zayi är resultaten av jordbruksprojekten tydliga. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
En skyttegrupp lämnar kullen tillsammans med Bob Moore. De följer honom när han besöker byborna och kontrollerar grödorna, samtidigt som de ser till att han är säker kan de få information och bilda sig en uppfattning om säkerhetsläget.
En skyttegrupp lämnar kullen tillsammans med Bob Moore. De följer honom när han besöker byborna och kontrollerar grödorna, samtidigt som de ser till att han är säker kan de få information och bilda sig en uppfattning om säkerhetsläget. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Under patruller i och omkring Ali Zayi så kommer många fram och vill prata med Bob Moore. Han känner nästan alla i området och är omtyckt inte bara för det arbete han gör utan även för sin öppna och empatiska personlighet.
Under patruller i och omkring Ali Zayi så kommer många fram och vill prata med Bob Moore. Han känner nästan alla i området och är omtyckt inte bara för det arbete han gör utan även för sin öppna och empatiska personlighet. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
På våren grönskar Agfhanistan och omkring Ali Zayi är resultaten av jordbruksprojekten tydliga. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
En skyttegrupp lämnar kullen tillsammans med Bob Moore. De följer honom när han besöker byborna och kontrollerar grödorna, samtidigt som de ser till att han är säker kan de få information och bilda sig en uppfattning om säkerhetsläget. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Under patruller i och omkring Ali Zayi så kommer många fram och vill prata med Bob Moore. Han känner nästan alla i området och är omtyckt inte bara för det arbete han gör utan även för sin öppna och empatiska personlighet. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

På grund av det dåliga säkerhetsläget har civila organisationer inte kunnat bedriva utvecklingsprojekt i området, men sedan PRT MeS etablerade sig där förra året har läget förbättrats.
– Här lever de av marken och jordbruket är en stor del av deras verklighet. Om vi engagerar oss i den och samtidigt visar att vi kan en del om jordbruk så får vi bättre kontakt med befolkningen. Samtidigt gör rätt bakgrundsinformation det lättare för oss att värdera de underrättelser och den information vi får av dem på ett korrekt sätt. Bybornas attityd gentemot oss har förbättrats, sakta men säkert, säger major Joon Hermansson, chef för första skyttekompaniet.

Projekt i samråd med afghanska regeringen

– Jag kunde inte ha gjort jobbet utan stöd från soldaterna i den svensk-finska styrkan, min framgång är deras framgång, säger Robert ”Bob” Moore från USA:s jordbruksdepartement, USDA.

Sedan drygt ett halvår tillbaka är han en av dem som har han kunnat bedriva flera olika biståndsprojekt i och omkring Ali Zayi. Han har bland annat fördelat vete till utsäde och gödselmedel till de mest behövande i byn, utbildat byborna i hur man odlar saffran, delat ut besprutningsverktyg i form av ryggsäckar för att bekämpa skadedjur och gett 200 familjer unga mandelträd att odla.

Det har även byggts en väg och PRT MeS militära delar utför en del småskaliga projekt i området som exempelvis byggnation av bevattningskanaler. Utmärkande för projekten är att de sker i nära samarbete med den afghanska regeringen och lokala myndigheter med ekonomiskt stöd av USDA och PRT MeS.
– En viktig händelse var att distriktsguvernören och det afghanska jordbruksdepartementets representanter kom hit. Tidigare var det omöjligt på grund av säkerhetsläget. Nu tar de också ansvar för och är delaktiga i det arbete som förbättrar levnadsförhållandena för dem som bor i Ali Zayi vilket stärker förtroendet för den afghanska regeringen, säger Bob Moore.

Samverkan mellan civilt och militärt arbete främjar stabilitet och långsiktig utveckling. Syftet är att stödja och stärka den afghanska kapaciteten på samhällets alla områden så att afghanerna successivt själva kan ta ansvaret för sin fortsatta utveckling.

Stor effekt av små summor

Sedan i november har det genomförts två attacker mot kullen med granater från granatkastare. Ett flertal beskjutningar mot den afghanska polisens (ANP) checkpoints i området har också inträffat. Åtta poliser tillhörande olika polisdistrikt i närheten av kullen har också dött i attacker och ett flertal skadats allvarligt.

Sedan soldaterna från PRT MeS bosatte sig på kullen har motståndarna rört sig från området och nästa steg för bättre säkerhet är att få befolkningen att få förtroende för och stödja den afghanska regeringen framför motståndarsidan, bland annat genom jordbruksprojekten. Relationerna mellan byborna och de internationella och afghanska säkerhetsstyrkorna har förbättrats och utvecklingen av situationen visar hur förhållandevis små summor kan få stor effekt om de används på rätt sätt.

– Varje gång jag har åkt ut till Ali Zayi så har man fördelat en stor resurs för att stödja mig i mitt arbete, jag har alltid eskorterats av en patrull och till exempel hjälpte de mig att bära ut ryggsäckarna med insektsmedel. Jag uppskattar verkligen den svensk-finska styrkans gästfrihet och stöd. De är alltid glada och villiga att hjälpa till, säger Bob Moore.

– Det är självklart, säger Joon Hermansson. Dels stöder Bobs verksamhet det säkerhetsarbete som vi utför här nere, dels så är det positivt att kunna hjälpa till på ett konkret sätt, det känns helt enkelt bra både för mig och för soldaterna.