Stridsförevisning för nyinryckta

På måndagsmorgonen förevisades drygt åttio nyinryckta rekryter som startat sin grundläggande militära utbildning, GMU. Den visade vad de kommer att lära sig under tre månader i Boden. Soldater som förevisade hade under föregående vecka avslutat sin GMU, startat sin kompletterande militära utbildning, KMU, med sikte på att bli specialistofficer.

Publiken tog del av framryckningssättet, order och kommandon, vapenhantering och som avslutning deltog de i utvärderingen och fick ställa frågor. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Drygt åttio rekryter intar sin plats. Tanken är att de ska få förståelse av vad de ska lära sig under GMU.
Drygt åttio rekryter intar sin plats. Tanken är att de ska få förståelse av vad de ska lära sig under GMU. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Frida Larsson, Borås och Martin Thomson, Nyköping var en av de förevisande KMU rekryterna.
Frida Larsson, Borås och Martin Thomson, Nyköping var en av de förevisande KMU rekryterna. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Förevisningen var bra för att man fick se hur soldaterna reagerade och agerade under spelet, sa Edward Carlsson från Stockholm.
Förevisningen var bra för att man fick se hur soldaterna reagerade och agerade under spelet, sa Edward Carlsson från Stockholm. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Drygt åttio rekryter intar sin plats. Tanken är att de ska få förståelse av vad de ska lära sig under GMU. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Frida Larsson, Borås och Martin Thomson, Nyköping var en av de förevisande KMU rekryterna. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Förevisningen var bra för att man fick se hur soldaterna reagerade och agerade under spelet, sa Edward Carlsson från Stockholm. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Värnplikten ligger nu vilande - i stället byggs en ny svensk försvarsmakt där soldat är ett yrke och alla som vill ta anställning måste genomföra GMU. Under 2011 genomfördes GMU för första gången på olika platser i landet.

Pluton på patrull

Som nämnts fick de nyinryckta se en stridsförevisning, en pluton på patrull under framryckning. Motstånd möttes och gruppchefen beslutade att dra sig ur. Under tillbakadragandet fick de ett skadeutfall. Publiken tog del av framryckningssättet, order, kommandon och vapenhantering. Som avslutning fick de möjlighet att utvärdera och ställa frågor.
 
Frida Larsson, Borås och Martin Thomson, Nyköping var en av de som förevisade, båda har de som mål att bli specialistofficer.
– Jag tycker det är kul att visa upp vad vi har lärt oss under vår GMU. Jag minns när vi fick se en liknande förevisning så blev man själv peppad samtidigt som det är kul när det pangas lite, säger Martin Thomson.

En av de drygt åttio nyinryckta inom Bodens garnison är Edward Carlsson från Stockholm och han säger så här efter en veckas GMU.
– Jag trivs väldigt bra. Soldatlivet är något för mig. Jag gillar disciplin och det fasta schemat man ska följa. Har tidigare tänkt studera i USA men ändrade mig och nu har jag som inriktning att stanna inom Försvarsmakten. Förevisningen var bra för att man fick se hur soldaterna reagerade och agerade samtidigt som man såg vilken taktik de använde.