Stridsfordon 90 i olycka i Afghanistan

På torsdagen välte ett svenskt stridsfordon 90 i samband med att enheter ur den svensk-finska styrkan i Afghanistan skulle korsa en flodbädd, en så kallad wadi.

Enheterna var på eftermiddagen på väg tillbaka till den svensk-finska huvudcampen efter att ha genomfört en operation i området väster om Mazar-e Sharif. Flodbädden är normalt sett uttorkad men efter ett störtregn under dagen var den fylld med vatten som strömmade ner från bergen i närområdet.

Två stridsfordon korsade flodbädden först utan problem. Men när det tredje fordonet skulle ta sig över drogs det med i den kraftiga vattenströmmen och hamnade därefter upp och ner. Fordonet drev med det strömmande vattnet i cirka 200 meter. Två soldater i besättningen lyckades omedelbart rädda sig ur fordonet genom att hoppa i vattnet. Den ena av dem räddades av en person ur lokalbefolkningen som drog upp honom ur vattnet omkring 800 meter nedströms. Den andra lyckades ta sig upp på egen hand.

Föraren blev kvar i fordonet i cirka 15 minuter tills två soldater ur andra enheter på platsen lyckades ta sig ut i vattnet och öppna en lucka så att han kunde räddas. Hela besättningen är nu tillbaka på campen och omhändertas av sjukvårdspersonal samt genomför avlastningssamtal med kollegor och chefer som var med om händelsen.

Militärpolis medföljde omedelbart den förstärkningsenhet som skickades ut till olycksplatsen i syfte att dokumentera och påbörja en utredning. Ingen personal skadades. Bärgningsarbetet pågår fortfarande.

Anhöriga är underrättade.