Startskottet för närmare samarbete

Vad är Försvarsmakten och vilken personal söker vi?Det var några av grundfrågorna vid mötet mellan förband och Arbetsförmedlingar i och runt Stockholm.

Genom att själv prova den utrustning som bärs skapas en bättre förståelse för de krav som ställs – inte minst avseende fysik. Susanna Westgren var en av dem som provade. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
- Det var riktigt gott, över förväntan. Ja, faktiskt en upplevelse, säger Susanna Westgren och Moi Aden om ”soldatlunchen”.
- Det var riktigt gott, över förväntan. Ja, faktiskt en upplevelse, säger Susanna Westgren och Moi Aden om ”soldatlunchen”. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Rundvandring på kasernområdet för att ge en inblick i soldaters vardag.
Rundvandring på kasernområdet för att ge en inblick i soldaters vardag. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
- Det var riktigt gott, över förväntan. Ja, faktiskt en upplevelse, säger Susanna Westgren och Moi Aden om ”soldatlunchen”. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Rundvandring på kasernområdet för att ge en inblick i soldaters vardag. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen har ett samarbetsavtal som innebär att Arbetsförmedlingen ska informera om de arbeten och utbildningar som finns i Försvarsmakten. Arbetsförmedlingen har i sin tur bra rekryteringsverktyg och nätverk som Försvarsmakten bör känna till.

För att göra det krävs kunskap. Därför arrangeras så kallade branschutbildningsdagar. Drygt 50 personer fick under en heldag på Livgardet veta mer om bakgrund till ett förändrat personalförsörjningssystem, vilka karriärvägar som finns, hur man söker och vilka krav som ställs. På plats fanns 4. sjöstridsflottiljen, HR centrum, MHS Karlberg, Livgardesgruppen, 7. Manöverbataljon, Livbataljon och 13. Säkerhetsbataljon.

För många blev det en aha-upplevelse. Bilden av värnplikt, dess avskaffande och rubriker om nedrustning ställdes mot dagens anställningar och uppbyggande av en insatsorganisation.

- Jag ska vara helt ärlig - jag visst inget alls innan det här. Jag trodde att det bara fanns ett val, inte att det fanns så många alternativa karriärvägar och yrken, säger Moi Aden.

- Jag tycker att försvaret är en bra alternativ väg och en konkret yrkesbana med möjlighet till vidareutbildning. Jag tror att många söker att vara en del av något, en kugge, i vårt individualiserade samhälle, fortsätter Susanna Westgren.

Frågorna var många och av olika slag. Dessa diskuterades vidare under dagen när det fanns tillfälle att prata enskilt med representanter från den enhet eller kompetens som bäst passade de område arbetsförmedlarna jobbar med.

Visitkort byttes och det skapades en bra plattform för nästa steg. Samarbetet ska nu brytas ner och utvecklas lokalt mellan respektive förband och närliggande Arbetsförmedling eller bransch.

- Det har varit givande, inte bara som arbetsförmedlare utan även som privatperson. Man blir sugen på att gå utbildning och förkovra sig mer, avslutar Susanne Westgren.