Sökhundar permanent i Afghanistan

Ammunitions- och vapensökande hundar är nu en permanent del av insatsen i Afghanistan. De förstärker förmågan att hantera hotet från hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (Improvised Explosive Device).

När hundekipage läggs till förbandets sökförmåga kan enheten framrycka fortare eftersom hastigheten i söket ökar. Foto: FS20/Försvarsmakten
Vid förbandet FS 20 har hundekipage tjänstgjort under insatsen tillsammans med ammunitions och minröjningsgrupperna.
Vid förbandet FS 20 har hundekipage tjänstgjort under insatsen tillsammans med ammunitions och minröjningsgrupperna. Foto: FS20/Försvarsmakten
Den största utmaningen för hundarna som tjänstgör i Afghanistan är värmen.
Den största utmaningen för hundarna som tjänstgör i Afghanistan är värmen. Foto: FS20/Försvarsmakten
Hundarna som nu tjänstgjort i Afghanistan är specialtränade för uppgiften vid Göta ingenjörregemente (Ing 2).
Hundarna som nu tjänstgjort i Afghanistan är specialtränade för uppgiften vid Göta ingenjörregemente (Ing 2). Foto: FS20/Försvarsmakten
Vid förbandet FS 20 har hundekipage tjänstgjort under insatsen tillsammans med ammunitions och minröjningsgrupperna. Foto: FS20/Försvarsmakten
Den största utmaningen för hundarna som tjänstgör i Afghanistan är värmen. Foto: FS20/Försvarsmakten
Hundarna som nu tjänstgjort i Afghanistan är specialtränade för uppgiften vid Göta ingenjörregemente (Ing 2). Foto: FS20/Försvarsmakten

På grund av det ökade antalet attacker med hemmagjorda bomber mot Isaf och de afghanska säkerhetsstyrkorna beslutade Försvarsmakten att tillföra ammunitions- och vapensökande hundar till den svenska styrkan. Efter försöksverksamhet under vintern 2009-2010 valde man att permanenta verksamheten. Vid förbandet FS 20 har två hundekipage ingått i förbandsorganisationen och tjänstgjort under insatsen tillsammans med ammunitions och minröjningsgrupperna.
 
– Det finns många fördelar med att använda hundar i arbetet med att röja hemmagjorda bomber, men den viktigaste är att effektiviteten ökar, förklarar major Thomas Goder, chef för Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE).
 
När hundekipage läggs till förbandets sökförmåga kan enheten framrycka fortare eftersom hastigheten i söket ökar. Hundekipagen har vid många tillfällen löst uppgifter som bidragit till framgångarna i operationerna.

– Men hundarna är inte allena rådande. När vi röjer ammunitionseffekter eller hemmagjorda bomber så krävs det flera system som kompletterar varandra. Det är också viktigt att hundförarna själva jobbar som söksoldater och använder alla sina sinnen och förmågor för att komplettera hundens.

Hundarna som nu tjänstgjort i Afghanistan är specialtränade för uppgiften vid Göta ingenjörregemente (Ing 2). Deras förare är rutinerade med både sök- och ammunitionsröjningserfarenhet.

– Jag är väldigt glad att vi nu har hundförmåga i Afghanistan över tiden och att vi ska kunna lösa olika typer av sök- och säkerhetsuppgifter med hjälp av dem, säger Thomas Goder.

Hundtjänst för ammunitions- och vapensök är från början utvecklad för Balkanområdet. Säkerhetsläget i Afghanistan och de lokala förutsättningarna är annorlunda, så därför sker kontinuerligt anpassningar i träning och utbildning.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) förser Försvarsmaktens insatsförband med tjänstehundar. Enheten tillhör Livgardet, men ligger utanför Märsta norr om Stockholm. Avelsstationen finns i Sollefteå. Hundtjänstenheten föder upp och dresserar tjänstehundar för vapensökning, ammunitionssökning, säkerhets- och patrulltjänst. Hundarnas träning och hundförarnas utbildning skapar förutsättningar för såväl nationella som och internationella uppdrag.