Slutet blir till något nytt

I januari påbörjade 78 rekryter sin grundläggande militära utbildning på K 3. Tre månader senare är de 69 kvar som lagom till valborgshelgen deltog i avslutningsceremonin.

Ett hjärtligt handslag mellan rekryten och de som har hållit utbildningen får markera slutet på den första grundläggande militära utbildningen i Karlsborg. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Den sista marschen ut från K 3 genom Götiska valvet.
Den sista marschen ut från K 3 genom Götiska valvet. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Den sista marschen ut från K 3 genom Götiska valvet. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Den grundläggande militära utbildningen, GMU, är det inledande steget mot en anställning som soldat och utbildningen sträcker sig över tre månader. Rekryterna ska efter fullgjord utbildning ha de kunskaper som krävs av alla soldater i Försvarsmakten och kan vidareutbildas mot olika typer av tjänster. Man söker då en provanställning på sex månader som sedan övergår i en fast anställning under förutsättning att man klarat jobbet.

– Att göra GMU har varit lärorikt och utmanande och jag är väldigt glad att jag har fullföljt. Det fanns ju tidpunkter när man kände att man ville åka hem och undrade vad man gjorde här, men så här i efterhand är jag väldigt nöjd med att jag inte gav efter för de tankarna, säger Christian som på måndag börjar sitt nya liv som anställd soldat vid K 3.
– Jag ser fram emot fortsättningen. Det här är inte bara ett jobb som alla andra, det är en livsstil.

Under avslutningsceremonin lyssnade rekryterna till bataljonschefens tal och solen lyste på ett gäng stolta rekryter innan det var dags att påbörja nästa steg. För en del att inställa sig som soldat och påbörja en ny yrkesbana och för en del att återgå till det civila liv som de lämnade för tre månader sedan.

Av de rekryter som genomfört utbildningen på K 3 har 40 valt att stanna kvar och påbörjar nu sin provanställning tillsammans med ytterligare tolv från andra förband. Åtta stycken går vidare till andra arbetsplatser inom Försvarsmakten och sju har valt att engagera sig i Hemvärnet. Nästa utbildningsstart vid K 3 är i augusti 2011.

På http://www.youtube.com/user/K3webb eller http://www.facebook.com/livregementetshusarerK3 kan du ta del av de filmer och artiklar som producerats under utbildningens gång och få kontakt med andra som är intresserade av vår verksamhet. Du kan även ställa frågor direkt till oss som jobbar här. Välkommen!