Samarbete till sjöss

– Insatsen i Adenviken har tydligt visat vilken styrka det innebär att ha helikopter baserad ombord på våra örlogsfartyg. Därför känns oerhört bra att vi kommit igång med den sjöoperativa verksamheten, säger helikopterflottiljchef Magnus Westerlund.

Under våren har vinschningsförmågan kvalitetssäkrats. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Vinschning.
Vinschning. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Ytbärgaren vinschas ned till personen i räddningsflotten.
Ytbärgaren vinschas ned till personen i räddningsflotten. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Samarbete med marinen är en av delarna i förmågan att verka med helikopter till sjöss
Samarbete med marinen är en av delarna i förmågan att verka med helikopter till sjöss Foto: Niklas Grunditz/Försvarsmakten
Vinschning. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Ytbärgaren vinschas ned till personen i räddningsflotten. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Samarbete med marinen är en av delarna i förmågan att verka med helikopter till sjöss Foto: Niklas Grunditz/Försvarsmakten

En överlämning av erfarenheterna från förra årets lyckade insats i Adenviken tillsammans med HMS Carlskrona har nyligen avslutats. Helikopterflottiljens enheter i Ronneby bygger nu upp samarbetet med marinen.

Kontroll av vinschförmåga

Under våren har man kvalitetssäkrat vinschförmågan med helikopter 15, det som i militära sammanhang kallas operationell evaluering. Det är Luftstridsskolans verkansutvecklingsenhet som tillsammans med Helikopterflottiljen och Tredje sjöstridsflottiljen utvärderar förmågan att vinscha. Alla moment prövas – nödställd person i vatten, person- och materieltransporter till fartyg och vinschning i skog. En del av arbetet är att skriva utbildningsanvisningar och reglementen för kommande utbildningar.

– Vi har kunnat genomföra den här operationella evalueringen effektivt och professionellt tack vare att vi tar tillvara erfarenheterna från helikopter 4 och genom att vi har ett smidigt samarbete med marinen, säger Hans Einerth, som är chef för verkansutvecklingsenheten.

Fokus på marinen

De senaste åren har 33. helikopterdivisionen, en av Helikopterflottiljens enheter, framför allt sysslat med att stödja markförband. Men från och med i höstas ligger fokus återigen på samarbete med marinen. Under våren och även i höst genomförs ett antal övningar tillsammans med Tredje sjöstridsflottiljen.

– Helikopter 15 är en positiv överraskning som vinschplattform. Trots dess ringa storlek så går det förhållandevis bra att jobba med den här helikoptern, säger Johan Melin, ytbärgare på 33. helikopterdivisionen.

När den operationella evalueringen är färdig kommer alla besättningar på 33. helikopterdivisionen att få utbildning i det arbetssätt som gäller för vinschning. Till hösten fortsätter kvalitetssäkringen med bland annat vinschning till fartyg i mörker och bordning.

En välutvecklad sjöoperativ förmåga med helikopter 15 är grundläggande för att på sikt lyckas med den sjöoperativa verksamheten med helikopter 14.