Säkerhet bygger vi tillsammans

Vårt lands säkerhet var temat för Annicka Engblom (M), representant i Försvarsutskottet, när hon föredrog i Eksjö. I samband med hennes besök vid Swedec fick hon, tillsamman med en grupp moderata seniorer från Småländska höglandet, en inblick i verksamheten.

Annicka Engblom, moderat representant i Försvarsutskottet med förflutet som marinofficer, ses här till höger i bild engagerat lyssna till information som gavs under dagen.
Annicka Engblom, moderat representant i Försvarsutskottet med förflutet som marinofficer, ses här till höger i bild engagerat lyssna till information som gavs under dagen. Foto: Maria Claesson
Anders Andrée, samordnare för besöket från moderata seniorernas sida, testar sökteknik med multisensorn i sandbassäng i Am- och Minröjhall Ränneslätt.
Anders Andrée, samordnare för besöket från moderata seniorernas sida, testar sökteknik med multisensorn i sandbassäng i Am- och Minröjhall Ränneslätt. Foto: Maria Claesson
Annicka Engblom, moderat representant i Försvarsutskottet med förflutet som marinofficer, ses här till höger i bild engagerat lyssna till information som gavs under dagen. Foto: Maria Claesson
Anders Andrée, samordnare för besöket från moderata seniorernas sida, testar sökteknik med multisensorn i sandbassäng i Am- och Minröjhall Ränneslätt. Foto: Maria Claesson

Ett fyrtiotal moderata seniorer från höglandsregionen deltog i dagsprogrammet tillsammans med riksdagsledamot Annicka Engblom, som har ett förflutet som marinofficer. Besöket startade med samling på anrika Mäss Trianon där chefen för Swedec, överste Ronnie Nilsson, presenterade verksamheten i ett övergripande perspektiv.

Rätt sorts information

Ronnie Nilsson talade i sitt föredrag kring vikten av att Swedec får tillgång till rätt information och rätt underrättelser. Till chefens uttalande "Allt hänger samman!" nickade Annicka Engblom instämmande. Med ett förflutet inom Försvarsmakten är hon väl insatt i problematiken kring informationsflöden. Ronnie Nilsson påpekade vidare att om information och underrättelser kommer organisationen tillhanda på rätt sätt utvecklas möjligheterna för Swedec att inrikta utvecklingen av materiel, tekniker, metoder, handböcker. Det främjar även att rätt slags utbildningar inom ammunitions- och minröjningens verksamhetsområde genomförs på bästa sätt. 

Verksamheten

Vidare skjutsades sällskapet i samlad tropp till Am- och Minröjhall Ränneslätt. Det är en toppmodern utbildningshall invigd under 2010. Uppbyggd inuti ett av garnisonens forna ridhus och består av ett flertal bassänger innehållande olika jordmåner där det ges möjligheter till att bedriva ammunitions- och minröjningsverksamhet året om.
I hallen möttes sällskapet av personal från Swedec som förevisade olika tekniker och teknisk materiel inom ammunitions- och minröjning. Bland annat visades multisensorn upp och några av besökarna vågade sig på att pröva sökförmågan. 

Multisensorn består av en markradar och en metalldetektor och benämns Markradar 1 i Försvarsmakten. Utrustningen har snabbanskaffats av Högkvarteret, HKV och Försvarets Materielverk, FMV. Swedec del i arbetet har varit att verifiera krav för utrustningen och utarbeta metoder för användning.
   
Efter inomhusaktiviteterna spelades ett scenario upp utanför hallen. Då förevisades  hur ett oskadliggörande av ett misstänkt objekt skulle kunna gå till med stöd av robot. Efter förevisningen gavs chans till samtal med personalen och en närmare titt på utrusning och maskiner som används.

Av betydelse inom Försvarsmakten

Under riksdagsledamotens föredrag, vilket handlade om utvecklingen i Europa under de senaste decennierna och säkerhetsläget framgent i ett svenskt perspektiv, delade Annicka Engblom med sig av sin högst personliga åsikt:

– Det är dags för Sverige att träda in i Nato full ut. Den slutsatsen presenterade Engblom i och med att hon anser att Sverige redan idag är mer involverade i Nato än vad vissa Nato anslutna länder själva är. Svensk Försvarsmaktspersonal har ett gott anseende och genomför ett bra jobb var helst de befinner sig. Utöver den nationella uppmaningen uttalades även en mer lokalt sådan:

– Ni i Eksjö ska vara stolta över ert arbete. Verksamheten som bedrivs här främjar Försvarsmakten och möjligheten till att göra skillnad, avslutade riksdagsledamot Annicka Engblom.