Pilotkursen i Eksjö nära delmål

Det närmar sig examinering i en del av Röjledarutbildningen vid Swedec. Inom ramen för det nya utbildningssystemet  inom EOC (se faktaruta), vilket är samlingsnamn för ammunitions- och minröjningsfunktionen inom Sverige, har eleverna gått in i delkurs CMD.

Utbildningsmateriel snabbt tillgänglig över tiden i utplacerad container ger bra kursförutsättningar.
Utbildningsmateriel snabbt tillgänglig över tiden i utplacerad container ger bra kursförutsättningar. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Det går åt mängder av träkilar till att fixera schaktväggarna.
Det går åt mängder av träkilar till att fixera schaktväggarna. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Utbildningsmateriel snabbt tillgänglig över tiden i utplacerad container ger bra kursförutsättningar. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Det går åt mängder av träkilar till att fixera schaktväggarna. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten

Eleverna har under senaste tiden utbildats i tekniken kring att röja dold OXA. Kursdeltagarna har tillbringat tid på utbildningsplats Sandåkra och tränats i att bygga schakt för att göra röjning av dold OXA möjlig. Detta moment på kursen är en av de delar som är specifik för röjledare CMD.

Fast utbildningsplats

Vid utbildningsplatsen har en container färdigställts av personal vid avdelningen för verksamhetsstöd. Utbildnings- containern, som kommer att stå uppställd över tiden, innehåller all lämplig materiel och redskap som krävs vid bland annat CMD utbildning.

Schakt

För att komma åt ammunition som ligger djupt ner i marken krävs att röjningspersonal färdigställer schakt runt det upphittade objektet. Schaktet byggs upp med hjälp av virke och de blivande röjningsledarna har finslipat sina byggnadskunskaper. 

Kila stadigt 

Allt plank stöttas noggrant med hjälp av träkilar. Träväggarna ska stå emot hårt tryck av jord- och/eller sandmassor så att friläggning av OXA kan göras möjlig.

Krävande

Arbete med att frilägga dold OXA tar mycket tid och är tufft arbete även rent fysiskt. Bildspelet ovan, från en av arbetsdagarna, visar delar av arbetet.