Övar för skarpa situationer

– Första pluton gör omfattning höger om kullen, andra pluton rycker fram i skogspartiet, understöd grupperar på höjden beredd att understödja första och andra plutons framryckning, framåt!, beordrade amfibieskyttekompanichefen. Trots att kompaniet blev beskjutet behöll kompanichefen lugnet och gav tydliga order till kompaniets ingående plutoner.

Kompanichefen (stående) får rapporter från plutoncheferna via signalisten (höger på bild).
Kompanichefen (stående) får rapporter från plutoncheferna via signalisten (höger på bild). Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kompanichefen (stående) får rapporter från plutoncheferna via signalisten (höger på bild). Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Efter givna order rasslade till i den gotländska terrängen och soldater och officerare rörde sig snabbt fram mot motståndarens linje.
Signalisten höll sig hela tiden i närheten av kompanichefen för att chefen när som helst skulle kunna ge nya order till plutoncheferna via radio. Lika viktigt var det för kompanichefen att hela tiden få in rapporter från plutoncheferna om läget just där de befann sig då de inte hade ögonkontakt, det blev också ett kvitto på om kompanichefen hade fattat rätt beslut.

Taget anfallsmål

Snabbt och effektivt rörde sig plutonerna framåt i terrängen och rapporterade till kompanichefen så fort de var på plats och löste uppgiften.
Helt plötsligt tystnade motståndarens vapen, de insåg att de höll på att bli omringade av amfibiesoldater och tvingades till omgruppering.

– Ammunitions och skaderapport, skickas ut i etern. Svar kommer lika snabbt från plutoncheferna, all ammunition kvar, inga skadade.

Amfibieskyttekompaniet fortsatte att avancera framåt, plötsligt upptäckte en gruppchef motståndaren i en dunge, med täcken och signaler spreds informationen bland soldaterna och tystnaden bröts av ett samtidigt eldöppnande. Kompaniet ökade tempot än mer och snart var anfallsmålet taget.

Taktik och ledarskap sätts på prov

Det här kan tyckas låta enkelt, men den här typen av operation är tidskrävande och fysiskt och psykiskt krävande för soldaterna och officerarna. Nu var detta en övning där man kunde bryta under de olika momenten för att dra några snabba erfarenheter för att sedan öva vidare. Det är viktigt att öva den här typen av strid under lugna förhållanden där kompanichefer, plutonchefer och gruppchefer ges möjlighet att pröva både taktik och sitt ledarskap.

Det ställer stora krav på kompanichefen att han/hon hela tiden uppfattar situationen på rätt sätt för att kunna fatta rätt beslut i rådande situation. I ett skarp läge är ofta händelseförloppen snabba och därför måste den här typen av moment övas.  Likväl som kompanichefen övas är det minst lika viktigt att pluton- och gruppchefer drillas då de kan hamna i en situation där de blir avskurna från ledningen och då måste de kunna fatta egna beslut som leder mot slutmålet.

Övningen pågick under hela dagen och natten, efter genomförda moment drogs erfarenheter för att hela tiden utvecklas och ta lärdom av bra och mindre bra fattade beslut.
– Vi tycker att det har varit bra övningar, vi har lärt oss jättemycket på kort tid, sa några av amfibieskyttesoldaterna.