Ökad kunskap

Gotlands länsråd Peter Molin och Eija Suhonen från beredskapsmyndigheten besökte den marina övningen på Gotland.– Jättekul att vi fick möjlighet att ta del av er verksamhet. Det är oerhört viktigt att ha en dialog mellan våra myndigheter inte mints i syfte att kunna hantera olyckor och andra kristillstånd, sa både Peter och Eija.

Eija Suhonen i samtal med Per Gottfridsson under lunchen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En genomgång på stridsbåtens funktion och säkerhet före losskastning.
En genomgång på stridsbåtens funktion och säkerhet före losskastning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Övningsledaren för stridsmomentet föredrar kort vad som skall hända.
Övningsledaren för stridsmomentet föredrar kort vad som skall hända. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Närskyddssoldaterna tar hand om en skadad kamrat samtidigt som striden pågår.
Närskyddssoldaterna tar hand om en skadad kamrat samtidigt som striden pågår. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En genomgång på stridsbåtens funktion och säkerhet före losskastning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Övningsledaren för stridsmomentet föredrar kort vad som skall hända. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Närskyddssoldaterna tar hand om en skadad kamrat samtidigt som striden pågår. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Peter och Eija var väl insatta i frågor som berörde försvarsmakten då dialog mellan framförallt amfibieregementet och Gotlands län sker på regelbunden basis. De poängterade dock ändå vikten av att ta alla tillfällen att träffas för att ytterligare öka kunskapen mellan myndigheterna då det hela tiden sker utveckling inom olika områden som behöver dialogiseras.

På Gotland har det tidigare funnits ett projekt som gick under namnet Gotsam vars syfte var att på ett bättre och effektivare sätt kunna hantera allvarliga olyckor och kriser på ön myndigheterna emellan. Projektet upphörde den 1 januari 2009, men arbetet har fortsatt i ungefär samma tappning som tidigare. De deltagande myndigheterna är Gotlands län och kommun, försvarsmakten, polisen och kustbevakningen.

Följde stridsmoment

Peter och Eijas besök inleddes med att de fick uppdaterad information om amfibieregementet och den pågående marina övningen. Efter introduktionen följde de ett av närskyddskompaniets stridsmoment där soldaterna skulle rycka fram i ett skogsparti men mötte på motstånd.  Efter stridigheterna var det dags för fältlunch som avnjöts i solskenet tillsammans med soldaterna.
Lunchen hade lagats av Gotlands hemvärnssoldater.