Obruten vårdkedja med svenska helikoptrar

Afghanistans vägar är dåliga och terrängen är ofta svårtillgänglig. Det snabbaste sättet att ta sig mellan olika platser är luftvägen och om en skadad soldat behöver vård snabbt är transport med helikopter lösningen. Den svenska helikopterenheten Swedish Air Element Isaf Medical Evacuation (SAE Isaf Medevac) kan lösa detta och ge två patienter intensivvård på vägen.

Helikopter 10B, den så kallade superpuman, på väg att landa på svensk-finska Camp Northern Lights under en övning. Den svenska helikopterenheten har till uppgift att förstärka den totala sjuktransportförmågan i norra Afghanistan. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
En skadad soldat lastas på Helikopter 10B under en övning på svensk-finska Camp Northern Lights.
En skadad soldat lastas på Helikopter 10B under en övning på svensk-finska Camp Northern Lights. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Besättningen på helikopter 10B ur Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) består bland annat av uppdragsspecialister och sjukvårdspersonal.
Besättningen på helikopter 10B ur Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) består bland annat av uppdragsspecialister och sjukvårdspersonal. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) lämnar en upphämtad sjuk soldat till den tyska ambulansen på Camp Marmal.
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) lämnar en upphämtad sjuk soldat till den tyska ambulansen på Camp Marmal. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
En skadad soldat lastas på Helikopter 10B under en övning på svensk-finska Camp Northern Lights. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Besättningen på helikopter 10B ur Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) består bland annat av uppdragsspecialister och sjukvårdspersonal. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen på Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC) lämnar en upphämtad sjuk soldat till den tyska ambulansen på Camp Marmal. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Två patienter kan lyftas med helikoptern och få vård som motsvarar den på en intensivvårdsavdelning. En obruten vårdkedja betyder mycket för en svårt skadad person och SAE Isafs målsättning är att deras patienter ska vara i bättre form när de lämnar dem ifrån sig än när de hämtade upp dem.

– Vi har narkosläkare och en ambulanssjuksköterska ombord vilket betyder att vi har en mycket hög kompetens vårdmässigt. Till exempel så kan vi transportera intensivvårdspatienter mellan två sjukvårdsinstanser, så kallad tactical medevac, säger major Magnus Carlsson, chef SAE Isaf.

Det har gått drygt en månad sen SAE Isaf blev operativt och förbandet har redan utfört skarpa uppdrag.
– Den första tiden har gått bra och våra tyska och amerikanska motsvarigheter här på Camp Marmal förvånas över hur snabbt vi kunde ge effekt. Men naturligtvis har vi saker kvar att lära och vi utvecklas stegvis efter en förutbestämd plan för att kunna lösa mer utmanande uppgifter, säger Magnus Carlsson.

Hotbilden i området de flyger i kräver anpassning, bland annat uppträder de alltid två helikoptrar tillsammans, i så kallad rote.
– Då kan man understödja varandra vid behov och det är en klar fördel att ha flera ögon i luften, säger Magnus Carlsson.

Också klimatet och närmiljön i Afghanistan ställer krav. Höga temperaturer och landets höjd över havet gör att helikoptern kan ta mindre vikt. Det är dessutom mycket kuperat och på vissa ställen är bergen för höga för att flyga över och man måste därför anpassa färdvägen. Stoft och damm är också en faktor som måste tas i beräkning, i synnerhet vid operationer i mörkret. 
– Det finns regler och bestämmelser för hur saker och ting ska utföras men när materielen möter verkligheten ställs den på prov. Vi måste ständigt anpassa oss och utvecklas, säger Magnus Carlsson.

Det tar alltid tid för sjukvårdstransporten att komma till platsen på grund av avstånden, terrängen och en eventuell hotbild och den vård en skadad soldat får inom 5–10 minuter av kamrater och sjukvårdspersonal på platsen kan vara livsavgörande.  När blödningar har stoppats, patienten stabiliserats och fått smärtlindring kan den skadade sedan transporteras till fältsjukhus. Därefter vidtar den kvalificerade akutvården på sjukhuset. Internationell statistik visar att 70 procent av soldater som får livshotande skador avlider av blodförluster.