Nyheter för veteraner

Fler psykologer och rehabliteringsspecialister till förbanden, en nyinrättad medalj till sårade i strid och en veterandag med statsceremonistatus är några av nyheterna när Försvarsmakten tar ett samlat grepp för att förbättra omhändertagandet av veteraner.

Peter Öberg är projektledare för veteranarbetet i Försvarsmakten. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Enligt den definition Försvarsmakten beslutat om finns det flera olika kategorier av veteraner. Dels är det alla som någon gång varit anställda inom Försvarsmakten och sedan slutat. Man kan ha tjänstgjort både med och utan vapen, internationellt eller inom Sverige. Dels är det är utlandsveteranerna – alla som gjort en internationell militär insats. Det handlar om cirka 100 000 personer. Många är ofta fortfarande anställda, en kategori som ökar i takt med att det nya personalsystemet införs. Utlandsveteranerna har ett särskilt skydd enligt lagstiftningen och för denna kategori har Försvarsmakten ett särskilt ansvar. Överste Peter Öberg, planeringschef på armétaktiska staben, är projektledare för det samlade arbete som gjorts inom veteranfrågor i Försvarsmakten det senaste året:

– Veteranomhändertagande handlar om ledarskap, ansvar och att aldrig lämna någon kvar. Vi som arbetsgivare ska ta ansvar för våra anställda och inte lämna någon som är i behov av hjälp och stöd ensam.

Nya satsningar

Nu presenteras en rad nyheter inom området. En ny veteranavdelning inrättas på Högkvarteret. Den ska ha vara sammanhållande kring veteranfrågor i hela Försvarsmakten. Men det är på förbanden de största satsningarna görs.

– Försvarsmakten anställer ytterligare 22 psykologer som ska finnas ute på förbanden som stöd för förbandscheferna. Dessutom anställs 29 personer som ska arbeta med rehabiliteringsstöd, säger Peter Öberg.

Ansvaret för utlandsveteraner gäller både innan, under och efter insatsen. Den som behöver hjälp och stöd ska få det. Den som blivit skadad vid sin insats och behöver rehabilitering ska få personligt anpassat stöd på sitt förband. Det innebär inte att Försvarsmakten tar över det ansvar som exempelvis Landstinget och Försäkringskassan har. Istället kan det handla om att ha en personlig kontakt som är insatt och engagerad i ens situation och att få hjälp med myndighetskontakter som att fylla i rätt blanketter eller veta vilka försäkringar som gäller.

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer som kamratföreningar, Förbundet Fredsbaskrarna och Svenska Soldathemsförbundet, ett samarbete där det finns planer för utveckling. Kamratstöd och möjligheten att dela sina erfarenheter har visat sig vara värdefullt för många.

Veterandagen blir statsceremoni

På söndag den 29 maj klockan 14.30 firas veterandagen med en årligt återkommande ceremoni vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Ceremonin har hållits tidigare i olika former, bland annat som ”Peacekeepers´ Day” på FN-dagen. Nytt för i år är att firandet av Veterandagen har fått statsceremoniell status och att datumet alltid ska vara detsamma kommande år. Under ceremonin delas en nyinrättad medalj till sårade i strid ut av ÖB Sverker Göranson. I år är insatsen i Afghanistan i fokus och medaljen delas ut retroaktivt till ett tiotal personer som sårats i strid under utlandstjänstgöring i Afghanistan sedan insatsens start. Liknande medaljer finns sedan tidigare i många andra länder.

– Bestämmelserna för vår medalj har sitt ursprung i Norge och USA. Viktigt är att medaljen också kan tilldelas för nationella insatser här i Sverige samt också för psykiska belastningsskador, säger Peter Öberg.

Samtliga förband representeras genom förbandschef och fanor vid ceremonin. Tanken är också att veterandagen ska bli en återkommande möjlighet för samtliga veteraner i Försvarsmakten att träffas under trevliga former. Det kommer att finnas ett festtält där man kan stanna kvar och träffa kamrater och köpa något att äta och dricka efter ceremonin.