Möter motstånd mitt i Malmö

Hemvärnets stora insatsövning har börjat och ett kompani skyttesoldaterna är mitt i Malmö för att säkra en tom lokal – i det här fallet före detta Mölledalsgymnasiet.– Folk blir överraskade av att se oss i liggande i buskarna intill trottoarkanten, säger soldaten Christian Backman och skrattar.

Barnen hänger över dagisets staket för att titta på soldaterna som står stridsklara intill den gamla gymnasieskolan. De pekar och ropar på soldaterna, som är fokuserade på uppgiften men ändå ger sig tid att svara med en vinkning. Soldaternas uppgift är att säkra platsen som ska kunna bli en ny ledningsplats för länsstyrelsen i det tänkta scenariot. I och med detta måste de söka igenom det nedsläckta huset där det kan finnas motståndare.

– Man måste tänka extra mycket och sätta sig in i en verklig situation när man agerar så här nära en förskola. Det gäller att skydda både sig själv och dem som finns runt omkring, säger skyttesoldaten Pontus Hassardsson.

Övningen går ut på att öva och pröva hemvärnets förmågor att kraftsamla sina resurser till en större insats.  Uppgiften är att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället till väpnad strid i krig. Denna vecka tränas soldaterna i Malmö för att kunna verka i tätbebodda miljöer, allt för att kunna skydda befolkningen.

– Övningen blir realistisk i stadsmiljön, men även rolig eftersom man själv känner igen sig på platserna, säger Christian Backman.

Första plutonen som stått tätt mot väggen går in i huset för att påbörja sökningen uppifrån. Trapphusets ena sida är gjord av glas vilket gör det möjligt för dagisbarnen att följa soldaterna med blicken våning för våning. Raden med soldater längs husväggen fylls på efterhand som soldaterna längst fram går in i huset.

– Det roliga med övningen är gemenskapen och träffa allesammans igen, säger Peter Weinbach som väntar på sin tur att gå in i huset.

Plötsligt hörs skott inifrån byggnaden. Soldaterna utanför reagerar omedelbart och gör sig beredda att springa in när de får klartecken. Samtidigt förs två spelade motståndare ut med armarna över huvudet. De visiteras efter ytterligare vapen och blir sedan upphämtade lugnt av militärpolisen.
En förutsättning för att kunna genomföra övningen mitt i Malmö har varit Försvarsmaktens samverkan med kommun, fastighetsägare med flera.

– Det goda samarbetet är viktigt för att vi ska kunna öva under realistiska förhållanden, även där människor bor och verkar. Det är ju där vi ska kunna fungera vid en verklig insats, säger Jacob Fredriksson i övningsledningen vid P7.