Minröjare tränar för skarp insats

Sjömän från 33:e minröjningsdivisionen vid Tredje sjöstridsflottiljen har i dagarna genomfört omfattande träning och utbildning såväl vid Sjöstridsskolans simulatorhus af Chapman som vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Utbildningen är ett led i det ständiga arbetet med att förbättra förmågor och att vara beredd inför sommarens skarpa insatser med min- och ammunitionsröjning.

Simulering vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten
Nils Forsberg med besättning.
Nils Forsberg med besättning. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten
Nils Forsberg med besättning. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Verksamheten, som bestått av teoretisk utbildning och praktisk träning, har berört hela divisionen, från divisionsledning till enskild sjöman.

– På våra mångfunktionella fartyg är varje individ en nyckelperson. För mig som chef är det viktigt att först säkerställa en gemensam grundkompetens för att därefter låta respektive befattnings krav styra fortsatt träning. Att använda utbildningsanläggningar och ta stöd av den kvalificerade personal som finns inom garnisonen känns som en självklarhet, påpekar divisionschef Tomas Martinsson.
Vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum finns den miljö som dagens minröjare behöver för att kunna simulera och öva realistiskt. Under maj har hela divisionen övat till sjöss. Då fartygen ligger till kaj kan besättning för besättning öva separat.

– Det är ovärderligt för oss att öva inomhus under året. Vi kan utföra alla delmoment teoretiskt och praktiskt och även alla befattningar. Genom träningen är vi optimalt förberedda när vi kommer ut i verkligheten, även om vi då får ta hänsyn till vattenströmmar och sediment, säger sonarofficer Nils Forsberg vid 33:e minröjningsdivisionen.

Något som också är av godo är att det blir en naturlig kunskapsöverföring mellan äldre och yngre minröjare. Genom att det är övning kan man stoppa och förklara delmoment, något som det annars inte finns tid för då man närmar sig en skarpladdad mina.