Mentorer till hemvärnets trafikpluton

Några av Trängregementets soldater har varit med som mentorer åt en trafikpluton under hemvärnsövningen som genomförts i bland annat Skövde.

Alexander Larsson och hans kollegor från Trängregementet stöttar Hemvärnets trafikpluton. Foto: Carin Fhyr/Försvarsmakten

Under en vecka i maj har en av årets stora hemvärnsövningar genomförts. Övningen har varit på fyra platser; Karlsborg, Lidköping, Såtenäs och Skövde. Sammanlagt har drygt 1000 hemvärnssoldater och medarbetare från Försvarsmakten i Skövde varit engagerade.

Stöttar med kompetens

Trängregementet har inga egna hemvärnsförband men har ändå deltagit i övningen genom att stötta verksamheten med kompetens inom bland annat eskortkörning.

– När hemvärnsförbanden har behövt hjälp med att förflytta soldater från en punkt till en annan så har vi stått för eskorten, det vill säga visa vägen med hjälp av vår motorcyklar, säger Alexander Larsson, ställföreträdande trafikchef i MOVCON-gruppen från Trängregementet i Skövde. MOVCON (Movements Control) har som uppgift att vara transportstöd vid förbandsförflyttningar.

– Vi har haft som uppdrag att vara mentorer till soldater i hemvärnets trafikpluton som genomför ett metodförsök med en ny typ av förband, hemvärnstrafikpluton, berättar Alexander Larsson.

Som mentorer har soldaterna i MOVCON-gruppen delat med sig av sina kunskaper och stöttat med tips och råd om hur soldaterna i hemvärnets trafikpluton ska lösa sina uppgifter. Alla inblandade är mycket nöjda med resultatet och har redan beslutat att fortsätta samarbetet