Med stort frivilligt engagemang

Med soldatens bästa för ögonen sitter bataljonscheferna med sina staber runt om i länet och planerar. De har åkt från sitt vanliga yrkesliv för att vara med på hemvärnsövningen Nationellt Skydd.

Soldater som intog Grästorp under förra övningen Nationellt Skydd 09 Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Christer Börjesson diskuterar med personalen i staben kring olika beslut.
Christer Börjesson diskuterar med personalen i staben kring olika beslut. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Tomas Samuelsson har varit med i Hemvärnet i många år och tycker fortfarande att det ger mycket.
Tomas Samuelsson har varit med i Hemvärnet i många år och tycker fortfarande att det ger mycket. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Christer Börjesson diskuterar med personalen i staben kring olika beslut. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Tomas Samuelsson har varit med i Hemvärnet i många år och tycker fortfarande att det ger mycket. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Inledningen på övningen innebär planering och förberedelser. Allt ska vara klart när soldaterna rycker in senare i veckan. Målet är att få till en så bra övning som det bara går för den enskilde soldaten. Är soldaten nöjd när han åker hem efter övningen så kommer han fortsätta sitt engagemang inom Hemvärnet, som är frivilligt. Man skriver kontrakt på hur mycket man ska tjänstgöra. En hemvärnssoldat gör fyra dygn, soldat i insatskompanier åtta dygn och cheferna från fem till tretton dygn per år beroende på vilken befattning de har.  

Christer Börjesson, som är bataljonschef på en av regementets hemvärnsbataljoner, funderar en stund när han får frågan om vad det är som gör att han lägger så mycket tid på detta.
– Det är väl bland annat att det känns som om man gör stor nytta. Det ger mycket tillbaka också.

Förutom att bataljonsledningen har ryckt in före soldaterna och alltså gör fler dygn på övningen så har de lagt en hel del timmar på förberedelsearbetet. Christer arbetar till vardags som jurist och tillsammans med sin ställföreträdare Tomas Samuelsson har det blivit många extra timmar.
– Jag tycker att det ger mig en vettig fritidssysselsättning, säger Tomas som förklaring till alla sina timmar i Hemvärnet. När Tomas inte ägnar sig åt Hemvärnet arbetar han som Skandinavienansvarig på ett amerikanskt företag.

– I rollen som chef inom Hemvärnet måste man hantera många situationer, det händer mycket hela tiden. Det är allt från administration, personal och relationer till rena krigssituationer. Du tränas på att fatta beslut. Den förmågan, ledningsförmågan, är värdefull när det krävs något även i det vardagliga livet, säger Christer.

Många har uppfattningen att Hemvärnet består av gamla gubbar. Om man sätter likhetstecken mellan gammal gubbe och en person med många års erfarenhet både från insatser med Hemvärnet och från sitt vardagliga yrkesliv så stämmer väl bilden. Men medelåldern är inte så hög i Hemvärnet, den är ca 40 år och något lägre på insatskompanierna. De erfarna gubbarna i ledningen Christer och Tomas får snart sällskap av de yngre soldaterna.

– De flesta får så genuin kontakt med varandra så är det övning då kommer man. Annars blir det en lucka i leden och det vill man inte, säger Christer innan han återgår till planeringsarbetet för att skapa så bra träning som möjligt för sina soldater.