Logistikbataljonen möter media

På Nordic Battlegroups logistikbataljon, NBG LogBn, i Skövde prioriterar man goda relationer med media. För att chefer på alla nivåer ska kunna kommunicera på ett bra sätt genomför bataljonen medieträningsdagar.

Chefen för logistikkompaniet, NBG LogCoy, Major Mauro Stell, kunde dra nytta av egna erfarenheter av krishantering när han intervjuades av Rolf Arsenius. Foto: Trängregementet
Visning av intervjuerna i realtid med omedelbar feedback är en effektiv övningsmetod.
Visning av intervjuerna i realtid med omedelbar feedback är en effektiv övningsmetod. Foto: Trängregementet
Anders Gummesson leder en diskussion om hur medierna arbetar med nyheter.
Anders Gummesson leder en diskussion om hur medierna arbetar med nyheter. Foto: Trängregementet
Visning av intervjuerna i realtid med omedelbar feedback är en effektiv övningsmetod. Foto: Trängregementet
Anders Gummesson leder en diskussion om hur medierna arbetar med nyheter. Foto: Trängregementet

Att genomföra en TV-intervju är nervöst för de flesta som inte fått tillräcklig träning. Men det handlar inte bara om att säga rätt saker framför kameran berättar bataljonens Public Affairs Officer,
Kapten Carl Edelhjelm, som är ansvarig för medieträningen.
-  Att sprida kunskapen om hur media fungerar. Hur vi umgås med Press, TV och Radio för att vara tillgängliga för allmänheten och samtidigt förmedla vår egen bild av verksamheten är nödvändigt i det moderna informationssamhället. Vi klarar oss inte längre med intern vetskap om att vi är skickliga i det vi gör. Det är inte förrän allmänheten får ta del av den positiva bilden som vi kan få ökat stöd och förståelse för vår verksamhet, säger han.

Den här gången var medieträningen uppdelad på två dagar. Första dagen med teoretiska grunder i medie- och kriskommunikation och diskussion kring vad som är en nyhet och hur medierna arbetar. Andra dagen utsattes eleverna för TV-intervjuer som sändes till en bildskärm i klassrummet där intervjupersonerna fick omedelbar feedback från instruktörer och kamrater.

- Det här är ett mycket effektivt sätt att öva, säger Anders Gummesson från Försvarsutbildarna/Criscom som har lång erfarenhet av att stöda försvarsmaktens förband med medieträning. Deras insats var uppskattad även hos Logistikbataljonen.

Den officer som inte upplevt medieträning kan tycka att det känns som en lågprioriterad utbildning i jämförelse med rent militära färdigheter men det brukar ändras när man upplever vilken viktig resurs en bra mediekommunikation kan vara.
- När en ung officer berättar att han först varit skeptisk till utbildningen men att han under kursens gång blivit mycket positivt överraskad så har medieträningen uppnått ett viktigt mål, att sprida insikten att detta är viktigt, säger Carl Edelhjelm.  
  
Vill du veta mer om medieträning? Kontakta informationsansvarig på ditt förband eller  Försvarsmaktens Informationsstab på Högkvarteret.