Logistik - en förutsättning för insats

Ett kontinuerligt flöde av logistikstöd till insatsområdet är nödvändigt för att Nordic Battlegroup ska kunna lösa sina uppgifter.

Niclas Wetterberg är chef för Nordic Battlegroups logistikbataljon. Foto: Anton Thorstensson / Försvarsmakten
Niclas Wetterberg betonar vikten av samverkan med civila aktörer.
Niclas Wetterberg betonar vikten av samverkan med civila aktörer. Foto: Anton Thorstensson / Försvarsmakten
Niclas Wetterberg betonar vikten av samverkan med civila aktörer. Foto: Anton Thorstensson / Försvarsmakten

För att upprätthålla en hög användbarhet under hela beredskapsperioden övar Nordic Battlegroups logistikbataljon, NBG LogBn, kontinuerligt på alla nivåer.
Under den internationella samverkansövningen, Viking 11, var det bataljonens stabsmedlemmar som utvecklade och finslipade sina kunskaper inom civil-militär samverkan i fredsoperationer.   

Bataljonchefen, Överstelöjtnant Niclas Wetterberg, beskriver bataljonens roll.
- Vår uppgift är att leverera transporter, sjukvård, teknik och förnödenheter till hela stridsgruppen. För att klara av det här arbetet även i en farlig insatsmiljö är vår personal inte bara specialister inom sitt logistikområde, utan även specialtränade soldater som kan lösa de skydds- och stridsuppgifter som kan komma att krävas för att logistiken ska nå fram.  För att lyckas gäller det framför allt att ha en hög förståelse för rådande lägesbild och att vara med och påverka planeringen i ett tidigt skede, berättar Niclas Wetterberg.

Både inom NBG och under Viking 11 arbetar logistikbataljonen i nära samverkan med civila aktörer.
- Erfarenheterna från den här övningen bekräftar hur viktigt det är att förstå hur civila samarbetspartners arbetar och hur de förhåller sig till sina ansvarsområden. Förståelse för det civila samhället och att kunna arbeta tillsammans med civila aktörer är nödvändigt för att den militära logistikverksamheten ska accepteras och stödjas av befolkningen i värdlandet, säger Niclas Wetterberg. 

Personalen i logistikbataljonen fortsätter nu att finslipa sina kunskaper för att hela tiden upprätthålla den höga beredskapsnivå som krävs för att Nordic Battlegroup ska kunna sättas in expeditionärt, nästan var som helst i världen.