Livgardet övar i och över Stockholm

Under vecka 19 kan du se och höra Försvarsmakten och Livgardet i Stockholm. Det blir både flyg och skottlossning, om än i begränsad omfattning.

Den 10-12 maj övar totalt 90 soldater från Livgardet i Kungsängen i Färgfabriken på Bromstensvägen i Spånga samt i Kodakhuset på Nettovägen i Järfälla. Skottlossning med lös ammunition kommer att ske under tiden 08.30-17.00.

För frågor, ring major Peter Almström, övningsledare 070-302 76 58.

Den 11-15 maj genomförs en militärövning med hemvärnsförband i Kungsängen. Omkring 600 personer deltar. Inom ramen för övningen kommer man att genomföra spaning och ytövervakning med flyg. Det innebär att infartsleder, trafik med mera övervakas i syfte att ge chefer rätt beslutsunderlag. Till exempel var det finns trafikstockningar och annat som kan påverka planerad verksamhet på något sätt.

Områden som berörs är Gnesta, Katrineholm, Mariefred, Mälaren, Kungsängen, Södra stor-Stockholm och Södertörn.

För frågor, ring major Sune Hansson på Livgardesgruppen 070-824 36 74.