Hemvärnet skyddade flygförbanden

– Det var intressant att se det moderna och väsentligt föryngrade Hemvärnet, sa Bengt Saleryd när övning Nationellt Skydd 2011 genomfördes. Tre hemvärnsbataljoner och en rad andra förband i Västsverige deltog och en av hemvärnsbataljonerna grupperade på Såtenäs. Övningsmomenten engagerade både bataljonens markförband, båtgrupp med stridsbåt 90 och flyggruppen.

Christian Strindeborn och Tom Gunnarsson är insatssoldater i Hemvärnet, de var med och försvarade Såtenäs. Foto: Carin Fhyr/Försvarsmakten

– Sedan flygvapnet reducerade till två basbataljoner är vi hänvisade till hemvärnsförbanden i markterritoriellt hänseende i vissa beredskapsgrader, säger Bengt Saleryd, chef för genomförandesektionen på F 7, och fortsätter
- Vi har länge haft en bra dialog med P 4 som ansvarar för den här hemvärnsbataljonen, om bataljonens uppgifter, dess ledning och samordning med den lokala luftoperativa verksamheten. Den dialogen börjar nu ge konkreta resultat och Hemvärnet kunde vid denna övning tillämpa planer som de rekognoscerat för och utvecklat vid tidigare övningar här på Såtenäs.

Övningsdagarna var intensiva och det varvades med prov och övningsmoment.
– Det var intressant att se det moderna och väsentligt föryngrade Hemvärnet av idag genomföra stridsutbildning med hundförare, kulspruta och granatgevär. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med P 4 och utbildningsgruppen kring hemvärnsbataljonens uppgifter för att säkerställa att flygförbanden kan verka ostört från Såtenäs, avslutar Bengt Saleryd.