Grekisk arméchef erbjöds inblick i fältarbetsfunktionen

Med anledning av att svenske arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, besökt Grekland och den grekiska försvarsmakten har ett så kallat återbesök arrangerats i Sverige. Under en av besöksdagarna var Eksjö garnison, med Ing 2 och Swedec, anlitad som medarrangör för besöket. Delegationen erbjöds bland annat en inblick i svenska fältarbetsfunktionen på temat Explosive Ordnance Clearance, EOC.

Arméchefen för grekiska försvarsmakten, Fragkos Fragkoulis, testar sökfunktionerna hos Markradar 1.
Arméchefen för grekiska försvarsmakten, Fragkos Fragkoulis, testar sökfunktionerna hos Markradar 1. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Arméinspektör, Berndt Grundevik, hantera Carl-Gustaf granatgevär m/48 med van hand.
Arméinspektör, Berndt Grundevik, hantera Carl-Gustaf granatgevär m/48 med van hand. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
I det moderna utbildningssystemet som visades bevakar övningsledningen de som tränas i krigsmoment med hjälp av tv-skärm.
I det moderna utbildningssystemet som visades bevakar övningsledningen de som tränas i krigsmoment med hjälp av tv-skärm. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Arméchefen för grekiska försvarsmakten, Fragkos Fragkoulis, testar sökfunktionerna hos Markradar 1. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
Arméinspektör, Berndt Grundevik, hantera Carl-Gustaf granatgevär m/48 med van hand. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten
I det moderna utbildningssystemet som visades bevakar övningsledningen de som tränas i krigsmoment med hjälp av tv-skärm. Foto: Maria Claesson /Försvarsmakten

Förfrågan från arméinspektören till garnisonen om att delta som delarrangör vid besöket kommer sig av att Ing 2 ställföreträdande chef, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson, är reseattaché i Grekland. 

I strålande försommarväder tog Ing 2 och Swedec chefer, överste Tommy Karlsson och överste Ronnie Nilsson, emot gästerna. Efter sedvanliga presentationer från respektive verksamheter samt fördjupad om Swedec med dess informationssystem EOD IS, EOC och test och försöksfaciliteter på Eksjö garnisons övnings- och skjutfältområde, kördes sällskapet med buss till Am-och Minröjhall Ränneslätt.  

GPR - Markradar 1

I hallen förevisades Markradar 1 och den grekiske arméchefen, generallöjtnant Fragkos Fragkoulis och arméinspektören prövade på att söka efter nedgrävda minor och improviserat tillverkade explosivämnen, IED:er eller så kallade terroristbomber, med hjälp av markpenetrerande radar, GPR. Markradar 1 har tre olika sökfunktioner. Dels kan den söka efter metall på traditionellt vis men den kan även läsa av andra förändringar under markytan via radar. Sist men inte minst kan GPR:n söka med båda funktionerna samtidigt. Funktionerna hos markradar 1 imponerade stort på generalerna. Den ger maximal sökfunktion i och med att det största hotet för personal i utlandstjänst idag är IED:er som kan bestå av liten mängd metall och därav vara svår att söka efter med traditionell minsökare. 

Tekniska förevisningar

Vid internationella besök i Försvarsmakten erbjuds industriföretag att delta. Till Eksjö visade BAE Hägglunds AB intresse med en uppvisning av sina stridfordon (CV 90 och BvS 10). När SAAB Training Systems AB, som också deltog med förevisning, visat sitt mobila utbildningssystem bestående av bland annat laser och simulatorinstrument erbjöds generalerna skjuta granatgevär m/48 i simulatormodell.

Full kontroll

Grundevik som testat ”Carl-Gustaf” tidigare ställde sig snabbt till rätta med vapnet på axeln och avfyrade granatgeväret med säker hand. Det elektroniska systemet gav ljudligt ifrån sig ett meddelande om träff i målet.

Avslutning

En nöjd och glad arméinspektör tackade sedan företagen och medarrangör Eksjö garnison för sina respektive förevisningar med de avslutande orden

– Det var en bra inbjudan! Sedan for sällskapet tilbaka till Stockholm för vidare färd tillbaka till Grekland för de speciellt inbjudna gästerna.