Försvarsmakten redovisar kvartalsrapporten

Försvarsmakten kommer att nå målen för förbandsverksamhet och insatser. Det är bedömningen som görs i den kvartalsrapport som lämnades till Försvarsdepartementet på tisdagen. Där framgår också att rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater med stöd av interimskontrakt har varit framgångsrik.

– Rekrytering av heltidsanställda soldater har också fallit väl ut och tidigare än planerat, främst genom anställning av tidigare värnpliktiga, säger generaldirektör Ulf Bengtsson.

Försvarsmakten har lyckats väl med att upprätthålla beredskapen, hävda Sveriges territoriella integritet och deltar i flera internationella insatser; i Afghanistan, Kosovo, Operation Atalanta och nu även i spaningsuppdrag i Operation Unified Protector över Libyen.

Ekonomin är dock ansträngd. Detta beror dels på att uppfyllnaden av antalet soldater skett i en högre takt än förväntat, dels på ett antal brister i tidigare redovisningar som Riksrevisionen påpekat rörande ledighetsskuld och anslagsavräkning.

För att hålla ekonomin i balans görs nu ett antal omfördelningar och reduktioner av planerad verksamhet. Utbildningsomgångarna reduceras något då soldatvolymerna redan är mer än väl uppfyllda. Dessutom görs vissa andra justeringar.

– Vi bedömer att anslagskrediten behöver utnyttjas för de kostnader som är kopplade till ledighetsskuld och anslagsavräkning, säger generaldirektör Ulf Bengtsson. Ambitionen är att vi ska reducera nyttjandet av anslagskrediten så långt som möjligt under resterande del av året.