Finländsk soldat vådasköt sig i Afghanistan

En finländsk soldat ur Afghanistanstyrkan orsakade under förmiddagen sig själv en skada genom ett vådaskott. Det var under rutinmässig vapenvård som soldaten sköt sig själv genom låret. Saken utreds nu av finländsk militärpolis.

Sjukvårdsinsatser sattes in direkt på platsen och soldaten vårdas nu på basens fältsjukhus. Hans skador bedöms som lindriga.

Händelsen inträffade på den tyska flygbasen Marmal i Mazar-e-Sharif, som också är hem för den finska styrkans förläggning Camp Mira. Inga andra personer skadades vid olyckan.