Ett tryggt och modernt nationellt försvar

Dagens hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna har idag en modern organisation som utvecklas i snabb takt. Utbildning, grundutrustning och materiel är på samma nivå som i resten av Försvarsmaktens insatsorganisation.

– Hemvärnet har av regeringen fått tydligare krav när det gäller uppgiften att skydda, bevaka och ytövervaka nationellt. Till 2014 ska vi öka dagens antal insatssoldater från cirka 5 000 till 17 000. Då tillkommer också cirka 5 000 bevakningssoldater, säger rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Det innebär att vi ska rekrytera 2 000 soldater per år till Hemvärnet. Förutom det ska vi naturligtvis fortsätta med vårt stöd till samhället vid exempelvis översvämningar och andra krissituationer i samhället.

Stridsparet Samuel Somo och Gustav Nord, bägge från Jönköping, är två av hemvärnets soldater som tränats och testats under övningen i Malmö.
– Jag älskar verkligen det gröna livet, det vill säga det militära, säger Samuel och ler. Att alla är lika och har lika viktiga uppgifter samt att det finns en tydlig struktur skapar en härlig gemenskap. Förutom det, känns det även bra att göra en insats för samhället.

Alla i gruppen håller med om att den här övningen är lite extra bra då momenten har varit så realistiska.
– Att vara i byggnader som tidigare använts, exempelvis skolor, och att skydda realistiska objekt gör att man får en större förståelse och inlevelse, säger de.

Fortsatt utveckling

Rikshemvärnschefen beskriver även förändringarna i utbildning och övningsplaner för den enskilda soldaten upp till bataljonsnivå. Att kunna göra insatser i allt från mindre grupper upp till att kunna övervaka stora delar av landet genom att flera bataljoner går samman och arbetar.

– Vi har de förutsättningar som krävs, bra utbildning, ekonomi och materiel. Men grunden för vår verksamhet är att svenska folket vill vara en del i att skydda Sverige. Och här har den lokala anknytningen en oerhört viktig roll, säger rikshemvärnschefen.

Redan idag kan vi se stora förändringar inom utbildningen, då flera omgångar av grundläggande soldatutbildning riktad mot hemvärnet genomförts. Och där dagens grundläggande militära utbildning, GMU, är en gemensam utbildning in i Försvarsmakten, oberoende av vilket intresse man har, yrkesofficer, soldat eller hemvärnssoldat.