Ett steg i det nya försvaret

– Du är uppskattad för dina enorma kunskaper inom båt- och fartygstjänsten som du under en lång tid har jobbat med på förbandet. Med din kompetens har du också under många år framgångsrikt utbildat båtförare och hela tiden drivit utvecklingen inom fartygs- och båtverksamheten framåt. Det är med stor glädje jag i dag utnämner dig, kapten Hans Frössén till specialistofficer med graden fanjunkare, sa överstelöjtnant Patrik Gardesten chef för Amfibiebataljonen.

Fanjunkare Hans Frössén nyutnämnd specialistofficer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Utvecklas inom kompetensområdet

Fanjunkare Hans Frössén som är officersutbildad enligt det gamla systemet är den första officeren i Amfibiekåren som frivilligt väljer utnämningen till specialistofficer efter Försvarsmaktens införande av tvåbefälssystemet. 

– Jag är stolt över att vara specialist, jag är mer en operatör än administratör.  Jag tycker att det är enormt roligt att utbilda inom mitt kompetensområde vilket jag får göra mer som specialist. När jag en gång i tiden började i försvaret lockades jag av att få bygga upp en skicklighet inom ett område och sedan praktiskt få jobba med och utveckla det, i mitt fall blev det inom fartyg och båtar.
En av anledningarna till att jag väljer att bli specialistofficer med bl.a. omgalonering som följd är att jag vill visa att jag menar allvar med att vara specialist och än mer få möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom mitt intresseområde. För mig är det också viktigt att vara en förebild för mina yngre kollegor och påvisa att det finns utvecklingsmöjligheter som specialistofficer och inte bara som taktiskofficer, säger Hans.

Specialistofficer kräver kunskap

Även om individen är utbildad officer enligt det gamla systemet är det inte en självklarhet att han/hon kan utnämnas från taktisk officer till specialistofficer, det ska prövas från fall till fall.
De killar och tjejer som i dag utbildas enligt det nya tvåbefälssystemet väljer inriktning redan från början, och utnämns då efter genomförd och godkänd utbildning till antingen taktisk officer eller specialistofficer. Utbildningen för de båda skiljer sig en del både i innehåll och i tid även då grunden är densamma. Specialistofficersutbildningen är mer inriktad mot kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer och kräver djup kompetens kring de system eller metoder som specialistinriktningen innebär.

I fanjunkar Frösséns fall så har han under många år byggt upp en gedigen kompetens inom amfibieförbandets olika båt- och fartygssystem. Hans har behörighet att framföra alla båttyper inom förbandet. Han har också under många år utbildat båtförare och varit med i utvecklingen, inte minst inom säkerhetsområdet vilket gör honom väl kvalificerad att tjänstgöra som specialistofficer.