"En tredjedel av beredskapen återstår"

Det har varit oroligt på många platser i världen under vintern och våren.  Egypten, Elfenbenskusten och Libyen är några exempel.  Men när två tredjedelar av beredskapen är avverkad är Nordic Battlegroup ännu inte insatt:– Nej, politikerna i EU har bedömt att ingen av dessa konflikter varit något för en stridsgrupp, säger Force Commander Stefan Andersson.

– Det är viktigt att man fortsätter att öva hela beredskapen ut , säger NBG:s chef Stefan Andersson. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
NBG-förbanden övar fortfarande. Här en bild från Tåme skjutfält där CoreBn:s stab övar strid.
NBG-förbanden övar fortfarande. Här en bild från Tåme skjutfält där CoreBn:s stab övar strid. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
NBG-förbanden övar fortfarande. Här en bild från Tåme skjutfält där CoreBn:s stab övar strid. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

Och han säger det utan minsta bitterhet på rösten:
– Naturligtvis vore det spännande att få genomföra en insats med NBG eftersom jag vet att vi skulle kunna göra ett bra jobb men man måste komma ihåg att vår huvuduppgift är att stå i beredskap, beredda på att rycka ut när EU så beslutar.

Naturligt med spekulationer

EU planerar sedan en tid tillbaka för en möjlig insats i Libyen för att stödja de humanitära insatserna om FN begär hjälp. Så sent som i förra veckan nämndes i media att NBG då skulle kunna vara aktuella för att sättas in:
 – Det är helt naturligt att det spekuleras kring om vi ska bli insatta eller inte. Det gjorde man 2008, då handlade det om Tchad och det gör man nu också, säger Force Commander Stefan Andersson.
De spekulationerna tar Stefan Andersson dock med ro:
– Det är ingen mening med att hetsa upp sig. Då skulle man bara ligga sömnlös. Vi har att förhålla oss till fakta och än så länge har inget beslut fattats om att vi ska göra oss beredda på att åka någonstans.
De drygt 2200 soldaterna och officerarna som ingår i Nordic Battlegroup, befinner sig just nu på sina hemmaförband i de sex olika länder som ingår i NBG:
– Jag har under vintern och våren besökt samtliga förband och stämningen är god. Våra soldater och officerare är verkligen professionella och tanken är ju att de ska gå vidare till andra uppgifter och insatser efter beredskapens slut.

Behåll fokus

Att soldater och officerare nu börjar snegla på kommande utmaningar tycker Stefan Andersson är helt naturligt men han varnar samtidigt för att man inte ska tappa fokus:
– Det är viktigt att man fortsätter att öva och upprätthålla sina färdigheter hela beredskapen ut. En tredjedel av beredskapen återstår och situationen kan snabbt förändras och som då även skulle kunna påverka oss. Titta på när man skickade våra Gripenplan som ett nationellt bidrag till Libyen-insatsen. 23 timmar efter beslut var man på plats i Italien, avslutar Stefan Andersson.