En stark marin

– Det har hittills varit en riktigt bra övning. Samarbetsklimatet mellan sjöstridskrafter, amfibieförband och logistikfunktionen har fungerat extremt bra, berättade överste Ola Truedsson chef Amfibieregementet och tillika övningsledare.

Överste Ola Truedsson i samtal med stridsbåtsförare efter genomfört uppdrag. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Inför momenten genomfördes orderuttag av kompanichefen och efteråt drogs erfarenheter.
Inför momenten genomfördes orderuttag av kompanichefen och efteråt drogs erfarenheter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Väpnad strid övades under övningen.
Väpnad strid övades under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Inför momenten genomfördes orderuttag av kompanichefen och efteråt drogs erfarenheter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Väpnad strid övades under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Enheter från i princip samtliga marina förband har deltagit på övningen SWENEX II som har pågått sedan den 15 maj i områden på och kring Gotland. Momentvisa övningar har genomförts såsom skydd, eskort, strid och inte minst så har logistikfunktionen övats.

– Marinen övar i ett strategiskt viktigt område, Östersjön och på Gotland, en tydlig prioritering har därför varit den väpnade striden. Övningen har också lett till en ökad förståelse mellan förbandens olika förmågor men också olikheter vilket stärker marinen.
Genom samövning av den här typen tydliggörs också områden som behöver utvecklas mellan enheterna för att bli än bättre. Erfarenheter förbanden nu drar kommer att inarbetas och utvecklas inför övning SWENEX III, som är en fortsättning på den här övningen, berättade övningsledaren

SWENEX III kommer att fortsätta under hösten men då genomförs den på västkusten. Att öva i olika land- och kustområden är också en viktig del i utvecklingen av att kunna fungera i olika miljöer både som enskilt förband men också marinen tillsammans då vi stödjer lösandet av varandras uppgifter i vissa operationer.

– Alla deltagande enheter ser redan fram emot höstens övning för att fortsätta utvecklingen mellan sjöstridskrafter, amfibieförband och logistikfunktionen, avslutade överste Ola Truedsson.