EAW byggs upp igen

Den 1 april tillträdde den nya chefen för Expeditionary Air Wing, EAW, överstelöjtnant Peter Cauwenbergh. Hans uppgift är att återuppbygga EAW med dess kvarvarande resurser för att återigen vara fullt insatsberedda inför en eventuell insats med Nordic Battlegroup .

PO Andersson, tidigare ställföreträdande chef EAW samt EAW nye chef, Peter Cauwenbergh har fullt upp med att återuppbygga EAW med dess kvarvarande resurser för att återigen vara fullt insatsberedda inför ett eventuellt Nordic Battlegroup uppdrag Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Tidigare under våren lämnade NBG:s ena förband Expeditionary Air Wing, EAW, över en av sina huvudkomponenter, stridsflygenheten,  till Nato. Stridsflygenheten fick i uppdrag av regeringen att åka till Sicilien för att delta i operationen i Libyen. Denna insats är ett svenskt ställningstagande för att stödja det libyska folket inom ramen för FN resolutionen 1973, där Nato har ledningsansvaret för operationen.

Insatsen för stridsflygenheten, som kallas FL 01, är en uppgift helt frånkopplad Nordic Battlegroup. Detta ledde till att den kvarvarande delen av EAW nu måste återta och sammanföra sina kvarvarande förmågor och fortsätta leda de enheter som är kvar för att vara insatsberedda med Nordic Battlegroup.  samtidigt som FL 01 fortsätter att lösa sina uppgifter över Libyen.

– Den här situationen är unik, Försvarsmakten satte upp ett nytt förband ur ett beredskapsförband. Eftersom det aldrig någonsin har satts in någon battlegroup tidigare, har inte Flygvapnet några erfarenheter från tidigare uppdrag att luta sig tillbaka mot för att ta lärdomar ifrån. Vi bygger nya broar av kunskap, säger PO Andersson.

PO som tidigare varit ställföreträdande chef EAW, kom tillbaks från FL01 för att stödja Peter Cauwenbergh i etableringen av ”EAW ny” och i det viktiga arbetet med att ta tillvara på erfarenheter.

EAW byggs upp igen

När stridsflygenheten och ledningsresurserna togs ur EAW blev det en tillfällig ledningssvacka för förbandet, men även till del för NBG som helhet. Detta löstes dock genom att en ny chef tillsattes som med stöd säkerställde att EAW återskapade FOC (Full Operational Capability) avseende de mest prioriterade uppgifterna.

Det som togs ur EAW var stridsflygenheten, Fighter Unit, tillsammans med huvuddelen av EAW stab samt en mindre del ur Air Base Unit. Huvuddelen av EAW med bas, helikopter och transportförband är intakta och redo för att kunna sättas in. Men för att dessa delar skall kunna användas behövs det någon form av ledning.

– Force Commanders prioriteringar för EAW är att kunna bedriva helikopteroperationer, det vill säga medevac och casevac. Vi ska fortsättningsvis även svara för taktiska transporter samt säkerställa en god ledning och planeringsfunktion av EAW, säger Cauwenbergh.

EAW återrekryterar nödvändig personal och genomför under v 20 en enklare stabsövning som kallas Rockdrill, för att samöva den nyupprättade staben och EAW:s direkt underställda chefer.

– Efter detta, det vill säga senast den 23 maj bedömer jag att ”EAW ny” återigen vara fullt insatsberett mot de prioriterade och delvis reviderade uppgifterna säger Cauwenbergh.

EAW ett system av system

Det unika med EAW är att det är ett flexibelt  förband som med väldigt kort förvarning kan verka över hela konfliktskalan. EAW är ett ”system av system” vilket gör att dess olika förbandsdelar på olika vis stödjer varandra, vilket gör att förbandet är en ”logistisk lättviktare” med litet personalinnehåll och beredskapshålls till en låg kostnad.

– Denna lösning ger våra beslutsfattare en ”verktygslåda” som väldigt snabbt kan leverera operativ effekt på långa avstånd. Kvittot fick vi när det tog endast 23 timmar att få iväg Fighter Unit efter det att regering och riksdag fattat beslut om en svensk stridsflyginsats över Libyen säger Peter Cauwenbergh.

Den verksamhet som sker parallellt med återskapandet av EAW:s prioriterade förmågor, är planeringen av EAW avveckling. Denna kommer att ske i perioden juni-september.  EAW ledning tittar även in i perioden efter EAW:s avveckling där planeringen för att etablera EAS (Expeditionary Air Staff) pågår.

EAS en ledningsorganisation för flygvapnets registerställda beredskapsförband, och för att inte tappa fart, erfarenhet och kapacitet inför nästa NBG omgång har planeringsarbetet för en ledningsorganisation redan påbörjats.

– Grundidén var att bygga upp en EAW som inledningsvis skulle klara av beredskapen i battlegroupen och som sedan skulle den transformeras mot EAS och vara en Ledningsorganisation som ser lika dan ut när man åker ut på insats och som ska hantera flygvapnets registersatta förband säger Peter Cauwenbergh.

– Sammanfattningsvis så vill jag poängtera att vi på intet vis sänkt ambitionen eller börjat bromsa för beredskapsperiodens slut utan snarare tvärt om. Vi måste påminna oss själva och vår omgivning att det nu i mitten av maj månad återstår drygt 50 dagar av vår beredskap och att en insats med hela eller delar av EAW eller NBG kan komma med väldigt kort förvarning, liknande den vi såg i Libyenfallet.  Verksamheten pågår som vanligt fast uppgifterna är annorlunda, vi tar vara på erfarenheter och lesson learned och tar med det in i det fortsatta arbetet med EAS för att ytterligare effektivisera och upprätthålla en hög beredskap med flygstridskrafter över tiden, avslutar Cauwenberg.