CBRN-plutonen i Bottnialand

1.CBRN-plutonen har under den gångna veckan genomfört sin andra övning. Huvudsyftet var att avsluta vårens utbildning i CBRN-facktjänst och samträna grupper inför deltagande i de internationella övningarna Precise Respons 11 i Kanada och Reccex 11 i Finland.

Övningen genomfördes i Umeå med omnejd och scenariot var byggt utifrån en fredsbevarande operation i Bottnialand. CBRN-plutonen, som består av en ledningsgrupp, två lätta och en tung rekognoseringsgrupp och en sanerings- underhållsgrupp, ställdes inför olika uppgifter där fokus låg på att öva soldater och gruppnivån i facktjänst (rekognosering, provtagning, sanering samt ledning och lägesuppföljning.) De fick också utbildning om IED (Improvised Explosive Disposal).

De olika grupperna fick öva detektering av misstänkta kemiska stridsmedel i ett ammunitionsförråd, sanering av ett utrymt djurstall, provtagning av jord och vatten i ett område som tidigare använts för träimpregnering och detektering av en strålkälla i en buss. 

Ett av momenten utspelades på FOI som för några timmar fick utgöra en anläggning där det fanns misstankar om att otillåten verksamhet bedrevs. Ledningen för forskningsanläggningen hade bett om hjälp för att undersöka vad som egentligen pågick. CBRN-plutonen tillkallades och gick in i de tre misstänkta labben där de bland annat genomförde provtagning. Då uppgiften var slutförd sanerades personalen, vilket kanske inte uppskattades av alla med tanke på det något kylslagna vädret.

Chefen för CBRN-kompaniet, överstelöjtnant Jan Johansson, avslutade Plutonsövning 2 med dessa ord:

– Övningen hade som målsättning att öva CBRN-plutonen mot kompaniets huvudmålsättning för att vara väl förberedda inför de två internationella övningarna i Kanada och i Finland. Resultatet blev bra, såväl gruppernas prestation som upptäckten att vi måste komplettera utbildning i provtagning och sanering. Tack till alla er som, på ett eller annat sätt, bidrog till en bra övning. Bra jobbat!